Stenger «Goliat»: - Vi kan ikke ha gnister i eksplosjonsfarlige områder

Oljeplattformen på Goliat-feltet er stengt i flere uker etter at Petroleumstilsynet avslørte en rekke eksplosjonsfarlige forhold.

Goliat

GJENGANGER: Nok en gang er det trøbbel på Goliat-feltet. Ingen andre plattformer følges like tett av myndighetene.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

De elektriske systemene om bord på plattformen var altfor dårlig sikret mot gnister. Nå har Petroleumstilsynet sendt varsel om pålegg til operatørselskapet Eni Norge.

– Det er for dårlig kontroll med tennkildene på innretningen. Det er ikke forenlig med drift. Tennkilder eller gnister i eksplosjonsfarlige områder på en oljeinnretning skal vi ikke ha, sier Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet.

Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte saken.

Inger Anda

Inger Anda i Petroleumstilsynet.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Hvor stor var risikoen for en eksplosjon?

– Vi har ikke vurdert noen størrelse i den forstand, men det er storulykkepotensial hvis man har tennkilder som kommer i kontakt med gass. Det sier seg selv.

– Hvor vanlig er det at den typen utstyr ikke er sikret på oljeplattformer?

– Det skal være svært uvanlig. Det er jo et av de forholdene en operatør skal ha kontroll på.

Mange pålegg

Tilsynet fører tettere kontroll med Goliat enn med noen annen plattform, og har allerede kommet med flere pålegg siden plattformen kom i drift i april i fjor.

Oppstarten var forsinket med nesten to år. Noe av forsinkelsen skyldtes at tilsynet krevde en rekke utbedringer.

– Nå følger vi Goliat veldig tett gjennom hele 2017. Det har vært masse aktivitet fra vår side og dialog med Goliat. Dette er den mest alvorlige reaksjonen vi har gitt så langt. Vi skal også ha flere tilsyn i løpet av høsten på innretningen, sier Anda.

Goliat er verdens nordligste oljefelt til havs, og ligger mellom Hammerfest og gassfeltet Snøhvit. Men det er ikke forhold i nord som ligger bak problemene.

– Det er ingen geografiske forhold inne i bildet. Problemene er knyttet til helt ordinære driftsforhold, sier Anda.

Andreas Wulff

Andreas Wulff i Eni Norge.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Stengt i flere uker

Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, sier at de tar pålegget fra Petroleumstilsynet til etterretning og vil etterkomme alle krav.

– Det vi umiddelbart har gjort er å sørge for at plattformen er nedstengt og ikke vil komme i drift igjen før vi har utført verifikasjonsarbeidet og eventuelt ytterligere vedlikeholdsarbeid. Det kan ta noen uker.

Tilsynet viste at 3,5 prosent av det kontrollerte utstyret hadde mangler.

– Dette utstyret er enten tatt ut av drift eller utbedret. Så vil vi gjennomgå resten av utstyret på en grundig måte og sørge for at vi kan utbedre der det er nødvendig. Inntil det er produksjonen stengt.

NRK har så langt ikke fått kontakt med Eni Norges hovedverneombud.

– Tilbakemeldingen vi får fra vernetjeneste og fagforeninger er at de føler seg trygge på plattformen. Vi har en god og konstruktiv dialog med de tillitsvalgte, sier Wulff.