Frykter ny invasjon av pukkellaks i villaksens år

I 2017 ble det fisket flere tusen pukkellaks i norske elver. Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark tror den er en trussel mot villaksstammen.

Pukkellaks tatt i Vesterelva i Nesseby

Det var svært mye pukkellaks i elvene i Norge i 2017. I år forventer både forskere og elveforvaltere en ny invasjon av den uønskede laksearten.

Foto: EILIF ANDREAS ASLAKSEN / NRK

– Vi kan ikke overdrive alvorlighetsgraden av den her invasjonen av pukkellaks, sier Geir Thrane, som leder fylkeslaget til Norges Jeger- og Fiskerforbund i Finnmark.

Pukkellaksen som har en toårig livssyklus, invaderte flere elver i Finnmark i 2017.

Thrane og flere forskere er klare på at pukkellaks ikke hører hjemme i elvene i Norge, og at den kan være en trussel mot den atlantiske laksestammen.

Pukkellaksen er en lakseart som hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet.

På 1960-tallet ble pukkellaksen satt ut på Kolahalvøya i Russland. I ettertid har den begynt å spre seg til norske elver.

Det er ikke uvanlig at denne stillehavslaksen besøker elver i Finnmark, men i 2017 dukket den opp i elver fra lengst nord i Norge til Glomma i sør.

– Hvis det blir mye av pukkellaks, vil verdien på laksefiske i disse elvene falle som en stein. Det er min spådom, sier NINA-forsker Odd Terje Sandlund.

Odd Terje Sandlund, forskningssjef NINA

NINA-forsker Odd Terje Sandlund sier han er bekymret om pukkellaksen kommer tilbake i år.

Foto: John B. Pedersen

Samme året som det er ventet en ny invasjon av pukkellaks har lakseorganisasjonene for Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen.

Vil stoppe ny invasjon

En rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at det ble lagt ned en stor dugnadsinnsats for å framskaffe en oversikt over invasjonen for to år siden.

I år har Klima- og miljødepartementet satt av ekstra midler for å stoppe en eventuelt ny invasjon denne sommeren.

De har satt av 1,3 millioner kroner til dette arbeidet. Det er en tredobling av potten fra foregående år.

– Dette er det Fylkesmannen i Troms og Finnmark som koordinerer, sier statssekretær Atle Hamar om utfiskingen av pukkellaksen fra elvene i de nordligste fylkene.

Mange har allerede søkt om midler til å ta ut pukkellaks fra elvene i Troms og Finnmark.

– Hadde det ikke vært for dugnadsinnsatsen, så hadde det bare vært et musepiss i havet. Men med dugnadsinnsatsen så blir det noe som har en virkning der man får det til, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark Harald Muladal.

Harald Muladal

Harald Muladal hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark sier de følger pukkellakstrusselen tett.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ødelegger for andre arter

Den uønskede stillehavslaksen kan være negativ for både lakse-, ørret- og sjørøyestammene i elvene i Norge.

Pukkellaksen dør, blant annet, etter at den har gytt, og kan forurense livet i elva. Før den tid kan den også ha ødelagt for framtidige generasjoner med villaks i elva.

– Den gyter litt før vår laks, og den er veldig aggressiv på gyteplassene. Så vi er redd for at om det er mye pukkellaks, så vil vår laks ha problemer med å fullføre eller få lov til å gyte i fred, sier Odd Terje Sandlund.

Atle Hamar

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar, sier de kjenner til trusselen pukkellaksen utgjør mot villaksstammen i Norge.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Et nasjonalt problem

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er bekymret for situasjon, og etaten forventer at den blir hørt om de trenger mer midler for å bekjempe en ny pukkellaksinvasjon.

Geir Thrane i Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark sier de frivillige organisasjonene er avhengige av midler fra det offentlige om de skal klare å gi den atlantiske laksen bistand i kampen mot pukkellaksen.

– Det her er ikke bare et finnmarksproblem. Det er en utfordring for hele landet, sier Thrane.

Pukkellaks

6390 pukkellaks ble registrert i norske elver i 2017. Nå frykter både forskere, fiskere og forvalterne av flere elver at det blir en ny invasjon av den uønskede arten.

Foto: Eva B. Thorstad / NINA