Frp-topp åpner for å gi mer fisk til kystflåten

Bengt Rune Strifeldt i Finnmark Frp er villig til å gi enda større kvoter til kystfiskerne enn det hans egen fiskeriminister legger opp til. Dette på bekostning av trålerne.

Opposisjon fylkestinget

Frps Bengt Rune Strifeldt (midten) er ikke fremmed for å ta mer fra trålerne enn de 20 prosentene som er foreslått. Her med (fra venstre): Lise Svenning (H), Jo Inge Hesjevik (H) og Trine Noodt (V) i fylkestinget.

Foto: Maria Borch Mietinen/Finnmark fylkeskommune

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har foreslått å gi 20 prosent av dagens trålerkvoter i pliktsystemet til kystfiskerne. Dette som en del av forslaget om å fjerne hele pliktsystemet. Trålerflåten skal få beholde 80 prosent av kvotene.

Men forslaget til regjeringen har møtt motbør, og Arbeiderpartiet har betegnet forslaget som tidenes ran av kysten. Førstekandidat i stortingsvalget for Finnmark Frp, Bengt Rune Strifeldt, mener Ap møter seg selv i døra.

– Det er vel ingen som har uthulet pliktsystemet mer enn Arbeiderpartiet med Helga Pedersen som fiskeriminister, sier han.

Strifeldt ønsker heller en debatt om kystflåten skal få mer av trålerkvotene enn det som er foreslått.

– Det er foreslått 20 prosent, men det er Stortinget som fatter beslutningen. Det hadde vært en konstruktiv tilnærming å forhandle, og muligens øke dette, til kanskje til 30 prosent. Det ville hatt en stor betydning for kystflåten og rekrutteringen, sier Strifeldt.

Kystflåte

Frp åpner for at det kan komme større kvoter til kystflåten.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Regional kvotebank

Gruppeleder for Ap på fylkestinget i Finnmark, Remi Strand, mener 20 prosent er altfor lite.

Remi Strand

Remi Strand (Ap).

Foto: Ina Eliassen/Finnmark fylkeskommune

– Man tar 100 prosent og gir 20 prosent tilbake. Da skjønner alle at det er en minusfaktor som belastes Finnmark, sier han.

Ifølge Strand frigjøres en god del kvoter i 2028.

– Da ønsker fylkestinget regionale kvotebanker, slik at fylkeskommunen eller kommunene kan styre ressursene inn mot lokale fiskere. På den måten kan man stille vilkår om at ressursene kommer tilbake til lokalsamfunnene og binde fisken opp til lokalindustri, som i Vardø, Berlevåg eller Båtsfjord, sier Ap-politikeren.

– Tar fra trålerne

Strand beskylder regjeringen for å gi bort felleskapets ressurser til de som har mye fra før.

– Regjeringen driver politikk i Finnmark etter et omvendt Robin Hood-prinsipp. Det betyr at verdier som er skapt over generasjoner tappes og gis til kapitalsterke trålerredere andre steder i landet. Det sies at det skal legges igjen noe penger, men dette er et regnestykke hvor det bare er én taper, og det er kystfolket i Finnmark, sier Ap-politikeren.

Frps stortingskandidat Bengt Rune Strifeldt avviser at trålerne skal få mer enn de allerede har i dag, heller tvert imot.

– Vi er alle enige i at fisken er fellesskapets ressurser, men noen må ha lov til å høste av disse. Det hevdes at det gis til kaptalisterke trålereder. Trålerne har disse kvotene i dag. Dette er den første fiskeriministeren som tør å røre i dette, ta noe tilbake og gi til kystfiskerne. Da bidrar du til at kystfiskerne får bedre forutsigbarhet, større kvoteandel og bedre rekruttering.

Video Fiskeindustrien forsvinn

Mange er bekymret for at nye kvote-regler vil gjøre at fiskeindustrien på land forsvinner.

Foto: Nyhetsspiller