Vil ha trålerkvotene i en egen bank

Finnmark Ap vil ikke at trålerne skal få overta kvotene sine, slik regjeringen foreslår. Istedenfor vil de legge trålerkvotene inn i en egen kvotebank - styrt av fylkeskommunen.

fiskebruk, filetarbeid, Norway Seafoods Båtsfjord

Alle vil ha fiskeindustri på land, som her i Båtsfjord, men hvordan man skal få det til er ikke Frp og Ap enige om.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Når dagens trålerkvoter går ut om 11 år vil Finnmark Arbeiderparti at trålerkvotene skal dras inn og samles i en regional kvotebank. Og banksjefen skal være Finnmark fylkeskommune.

– Skal trålerne få beholde kvotene når de går ut i 2028 eller skal de gå tilbake til felleskapet? Skal de tilbake til felleskapet, da foreslår vi en regional kvotebank. Slik at kvotene kan fordeles til hele kysten, og til de som trenger å styrke sitt kvotegrunnlag, sier leder i Finnmark Ap, Ingalill Olsen.

Hun betegner forslaget fra fiskeriminister Per Sandberg (Frp) om endringer i pliktsystemet for trålerne som «tidenes ran» av ressurser fra kysten.

– I forslaget skal trålerne få beholde 80 prosent av kvotene og 20 prosent skal fordeles kystflåten. Den store gavepakken er 80 prosent som trålerne får beholde, utpeker Ap-lederen.

Vil ha lønnsomhet

Fiskeriminister Per Sandberg

Per Sandberg (Frp).

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Men fiskeriminister Per Sandberg mener det er gode argumenter for å fjerne pliktene.

– Skape lønnsomhet og bygge opp sjømatindustrien i Nord-Norge. Siden 1970-tallet har det gått bratt nedover med antall anlegg, industri, bearbeiding og foredling i Nord-Norge, og dét på tross av at man lander mer og mer fisk, sier Sandberg.

– Når jeg hører at Ap sier at jeg skriver under på en tillatelse til å legge ned anlegg, så er det Ap som har bygd opp denne strukturen og dette systemet. Og mens de har gjort dét, så har fraflyttingen vært stor og industrien ikke lønnsom, legger han til.

Uenige om løsningen

For en drøy uke siden la fiskeriministeren fram forslag om å avvikle pliktsystemet for trålerne. I dag har trålerne en plikt til å tilby fangsten til landindustrien. Hensikten er å sikre aktivitet ved fiskeindustrien på land, men systemet har vist seg å ikke fungere godt nok.

Men hvordan dette skal løses er partiene uenige om.

– I utgangspunktet ønsker vi at trålerne skal opprettholde sine leveringsforpliktelser og at fisken i Finnmark skal leveres der. Vi har aldri krevd at kvotene skal trekkes fra trålerne, men at de skal levere i Finnmark. Det er fisken vi er ute etter, sier Ap-leder Ingalill Olsen.

Det mener fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil skje uavhengig av plikter eller ikke.

Lerøy har ikke investert 3,4 milliarder kroner for å legge ned. De skal bygge opp, og det skal vi også gjøre. Det er kun 1,7 prosent av totalkvoten i Norge som leveres under leveringsplikten. Og hvis 1,7 prosent av all fisk er så avgjørende, da lurer jeg på hva man tenkte da man innførte pliktene, spør Sandberg.