NRK Meny
Normal

Foreslår bataljon til Finnmark

Forsvaret må opprette en bataljon i Porsanger og samle ledelsen av Hæren og Heimevernet under et nyetablert Finnmark landforsvar. Det er noen av forslagene i landmaktstudien som ble presentert i Oslo i ettermiddag.

Hærens konvoj på vei gjennom Alta på beredskapsøvelse

Stridsvogner på vei til garnisonen i Porsanger under vinterøvelse i Finnmark. Nå kan Porsanger få en fast kavaleribataljon.

Foto: Rolf Jakobsen

Landmaktstudien ledes av brigader Aril Brandvik og har som mandat å gi en anbefaling av hvordan framtidas Hær og Heimevernet skal se ut. I påvente av studien som kommer til høsten har flere vedtatte investeringer i Hæren og Heimevernet blitt utsatt.

I dag presenterte Brandvik en «statusrapport» på utredningens arbeid og påpekte behovet for å flytte det militære tyngdepunktet enda lengre nordover og inn i Finnmark.

Store planer for nord

offiser

Brandvik presiserer at de endelige forslagene fra regjeringens landmaktutredning kommer i oktober, samtidig med statsbudsjettet.

Foto: Arild Moe / NRK

– Brigade Nord skal kunne holde igjen en konvensjonell motstander til allierte styrker kommer. I dag mangler styrkene i Troms og Finnmark både volum og våpen til å kunne gjøre det, sa Brandvik.

Den begrensede infrastrukturen i Finnmark medfører dessuten en rekke utfordringer for gjennomføring av militære operasjoner.

Den vedtatte styrkingen av Grensevakten med et jegerkompani bør derfor gjennomføres som planlagt. Utdanningskompaniet på Høybuktmoen bør imidlertid flyttes bort fra grenseområdet og samordnes med annen rekrutt- og fagutdanning i Hæren, ifølge Brandvik.

Landmaktutredningen vurderer at det bør etableres en kavaleribataljon med taktiske støtteelementer og logistikk ved Garnisonen i Porsanger.

– Kavaleribataljonen bør bestå av både mekaniserte og lette enheter og være innrettet for å kunne gjennomføre overvåkning, rekognosering og ildledelse.

Denne etableringen er oppført blant investeringer 2023–2028.

Stridsvogner på øvelse i Porsanger

Stridsvogner i Lakselv, på vei til øvelsen Joint Viking 2015.

Foto: Allan Klo / NRK

Finnmark landforsvar

Utredningsleder Aril Brandvik foreslår også å samle Hæren og Heimevernet under en ny landforsvarssjef.

Videre arbeider landmaktutredningen med forslag til én integrert ledelse for Hær- og Heimevernstyrker Finnmark: Finnmark landforsvar.

Det opprinnelige Finnmark landforsvar ble nedlagt i 1995. I utgangspunktet ble det midlertidig opprettet i Alta i 1945 for å koordinere det landmilitære forsvaret i Finnmark. Nå kan det altså komme tilbake.

Disse grepene vil imidlertid kreve investeringer i infrastruktur, siden vedlikehold av den eksisterende infrastrukturen ved Garnisonen i Porsanger ikke har vært prioritert de siste 20 årene.

Ingenting er avgjort

Brandvik nevnte også at det er utfordrende for Heimevernet å rekruttere et tilstrekkelig antall offiserer og befalsmannskaper til Heimevernet i de tre nordligste fylkene. At flere unge fra Nord-Norge bør kalles inn til førstegangstjeneste, og at hærens utdanningsordning bør endres, kommer trolig med i høstens anbefaling.

– Ingenting er besluttet, konkret kommer forslagene først til høsten i forbindelse med statsbudsjettet, sier Norges forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Du finner hele dokumentet her.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og utredningsleder, brigader Aril Brandvik presenterer statusrapport for landmaktutredningen.