Slik vil Forsvaret endre verneplikten

I deler av forsvaret kan det bli 16 måneders førstegangstjeneste. Landmaktutredningen mener det vil øke kompetansen og spare penger.

Utredningsleder, brigader Aril Brandvik presenterer : Statusrapport for Landmaktutredningen og den videre utviklingen av Hæren og Heimevernet som ble presentert på Litteraturhuset i Oslo mandag.

Utredningsleder Aril Brandvik legger fram de foreløpige konklusjonene fra Landmaktutredningen.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det er førstegangstjenesten for personell i kompetansekrevende stillinger som skal utvides med fire måneder, dersom utredningsutvalget får det som det vil. Andre vil ha tolv måneders førstegangstjeneste som i dag.

Utvalget vedgår at det kan bli utfordrende med ulik lengde på førstegangstjenesten, men understreker at det allerede i dag er hjemmel for dette i loven.

Den endelige rapporten skal legges fram til høsten, og vil gi råd om hvordan Forsvaret kan få bedre kapasitet for pengene enn de gjør i dag.

Vil ha reservestyrker

Landmaktutredningen går også inn for at de som har fullført 16 måneders førstegangstjeneste bør gå inn i Hærens reserveavdelinger, mens alle andre går inn i Heimevernet etter endt førstegangstjeneste.

– Reserveavdelinger med årlige repetisjonsøvelser vurderes å være en meget kosteffektiv løsning for å sikre et størst mulig volum på hærstyrkene, heter det i statusrapporten.

Målet er å kunne mobilisere disse reservestyrkene på få dager dersom Norge skulle bli utsatt for et angrep.

Samler Hæren og Heimevernet

Utredningsleder Aril Brandvik foreslår også å samle Hæren og Heimevernet under en ny landforsvarssjef.

– En slik organisering vil kunne øke evnen til å utnytte landmaktens kapasiteter, og bidra til en mer rasjonell ressursutnyttelse, mener Brandvik.

Han understreker at Heimevernet ikke skal bli redusert for å styrke Hæren.

– Organiseringen vil måtte ta hensyn til Heimevernets egenart, blant annet ved å ivareta Heimevernet som en identifiserbar organisasjon med egen sjef, men kommandomessig vil den bli underlagt sjefen for landforsvaret, forklarer han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger