NRK Meny

Vurderer å legge Hæren og Heimevernet under én felles ledelse

Fagmilitære råd taler for å legge Hæren og Heimevernet under én felles ledelse, ifølge Landmaktutredningen.

Hærens befalskoles mestringsøvelse

LA FREM UTREDNING: En felles ledelse for Hæren og Heimevernet, og 16 måneders førstegangstjeneste, er blant forslagene i utredningen.

Foto: Anette Ask / Forsvaret

Utredningen om hvordan Hæren og Heimevernet bør se ut i fremtiden ble lagt fram mandag ettermiddag.

Utredningen skal gå gjennom landmaktens størrelse, organisering og utrustning.

Utredningen mener imidlertid at det ikke er aktuelt å redusere Heimevernet for å styrke Hæren. Begrunnelsen er å styrke evnen til helhetlig ledelse.

– Det er imidlertid klart at en slik organisering ikke oppleves som riktig og nødvendig av mange innad i Heimevernet. Ved en eventuell etablering av én felles ledelse for landforsvaret er det derfor viktig å ta hensyn til Heimevernets egenart for å sikre lokal forankring, heter det i utredningen.

16 måneders førstegangstjeneste?

Førstegangstjeneste kan utvides til 16 måneder i kompetansekrevende stillinger, mener også landmaktutredningen.

En omlegging av førstegangstjenesten er noe av det utredningen går inn for.

– Det bør vurderes å differensiere lengden på førstegangstjenesten for personell i kompetansekrevende stillinger utvides til 16 måneder, sa Brandvik.

Dette bør gjelde personell i Hærens reserveavdelinger.

Personell i mindre kompetansekrevende stillinger bør gjennomføre 12 måneders tjeneste, som i dag og deretter overføres direkte til Heimevernet, foreslås det i utredningen.

– En utfordring kan være at førstegangstjenestens lengde er forskjellig. Noen vil gjennomføre en førstegangstjeneste på 16 måneder og dermed få en høyere belastning på kort sikt. Andre vil gjennomføre 12 måneders førstegangstjeneste for deretter å gjennomføre resterende vernepliktstid i Heimevernet fram til fylte 44 år. Ordningen innebærer imidlertid ingen endringer i tjenestepliktens lengde på 19 måneder, heter det.

(NTB)