NRK Meny
Normal

For mange jervekull i år igjen

Det er registrert ni flere jervekull i Norge i år enn i fjor, og bestanden ligger dermed i år på 22 kull over det nasjonale bestandsmålet.

Jerv

Antall jervekull er nok en gang over bestandsmålet, som er på 39 kull.

Foto: BBC

Feltmannskapene i Statens Naturoppsyn har ifølge Rovdata så langt i år påvist 61 kull med jervevalper i Norge. Dette er ni flere enn i fjor, da det ble registrert 52 jervekull.

Det er dermed nok en gang for høy jervebestand i Norge. Til tross for at det er skutt og tatt ut ca. 100 jerver i Norge hvert år de siste fem årene, har ikke jervebestanden på landsbasis gått ned.

Bestand større en målsettingen

Jerv

Regjeringen håper å holde bestanden av jerv nede uten å måtte iverksette hiuttak.

Foto: Olav Åsland, Dyreparken

– De foreløpige tallene viser at jervebestanden er større enn målsettingen også i år. Antall jervekull i Norge har vært over bestandsmålet siden 2003, forteller Brøseth.

Stortingen har vedtatt et bestandsmål på 39 årlige kull, dermed er årets 61 jervekull godt over målet. Etter vedtak fra Miljødirektoratet er det gjennomført hi-uttak på 17 av de registrerte jervekullene i år.

Hi-uttak er når jervetispen og jervevalpene avlives i hiet. Denne uttaksmetoden er i følge Klima og Miljødepartementet kontroversiell.

Ønsker å unngå hi-uttak

NRK har tidligere skrevet om at Regjeringen nå innfører tiltak for å unngå det omdiskuterte hi-uttaket. Det ekstraordinære uttaket av jerv iverksettes dersom den vanlige jakta ikke bidrar til å få ned jervebestanden.

– Problemet i dag er at vi i for liten grad får tatt ut lisenskvoten for jerv, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljøverndepartementet til NRK.

Regjeringen vil derfor gjøre lisensjakt på jerv mer effektiv ved å tillate blant annet frakt med snøskuter og lyskastere ved åte.

Jervetispe med unger avlivet i hiet

Det er gjennomført hi-uttak på 17 av de registrerte jervekullene i år. Her er en jervetispe og jervevalpene avlivet i hiet ved er tidligere uttak.

Foto: Statens Naturoppsyn

Kommer fra Sverige

Grunnen til at bestanden ikke minker kan komme av at jerven kommer fra Sverige.

– I Sverige jaktes det ikke på jerv, i motsetning til i Norge, og våre overvåkingsdata viser at det i noen områder vandrer inn flere jerver fra Sverige enn antallet som går motsatt vei, forklarer Brøseth til Rovdata.

Den endelige rapporten på antall jervekull i Norge og Skandinavia vil komme 1. oktober. Dette gjøres i samarbeid med Sverige, og rapporten vil klargjøres når feltarbeidet er avsluttet og kvalitetssikring av feltmaterialet er gjennomført.

– Fortsatt gjenstår noe feltarbeid på barmark og en siste kvalitetssikring av feltmaterialet før det endelige resultatet er klart. Antallet registrerte kull i år kan derfor endre seg noe, forteller Henrik Brøseth, seniorforsker og fagansvarlig i Rovdata.