NRK Meny
Normal

For dårlige til å friste unge inn i oljenæringen

Oljeselskapene gjør ikke nok for å informere de unge om jobbmulighetene i næringen. Det mener rektor ved UiT, Norges arktiske universitet. Det har vært en kraftig nedgang i antall søkere til de tradisjonelle oljefagene ved universitet.

Senking av kompresjon

Færre unge velger en utdanning innenfor olje og gass ved Norges Arktiske Universitet.

Foto: Statoil

– Nord-Norge trenger folk med kompetanse innenfor oljebransjen. Derfor er det veldig trist at søkningen til oljefagene på universitet har gått kraftig tilbake, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Politisk satsing på oljebransjen i nord

Anne Husebekk

Rektor Anne Husebekk mener oljenæringen gjør for lite for å friste ungdom inn i næringen.

Foto: Petter Strøm / NRK

Husebekk mener oljeselskapene ikke gjør en god nok jobb for å informere om jobbmulighet i næringen. Samtidig ser hun en tydelig politisk satsing på oljebransjen i nord.

– Nordnorsk ungdom er de som best kan sikre næringen den kompetansen de trenger. Universitetet må derfor, sammen med politikere og næringsliv, forklare de unge at den utdanningen de får innenfor oljefagene også kan brukes innenfor fagområdet fornybar energi, sier Husebekk.

Hun synes oljenæringen har vært for opptatt av å utvikle flere olje og gassfelt. De har ikke jobbet nok med å friste nordnorsk ungdom inn i denne næringen.

Må drive folkeopplysning til ungdom

Siri Kindem som er sjef for Statoils drift nord mener de ikke har klart å nå ut med sitt budskap om at det er plass til olje og gass i framtidens energisystem.

– Verden trenger mer energi. I de aller fleste sennarier opprettholder olje og gass den posisjonen den har nå. Vi må drive med folkeopplysning overfor ungdommen, sier Kindem.

Lærlinger i FMC

Sjef for Statoils drift nord mener de må drive folkeopplysning for å få ungdom til å velge oljefag.

Foto: FMC

Kindem mener at når færre søker de tradisjonelle oljefagene på universitet, så må næringen bli flinke til å ta inn læringer. Da ser de unge se at det finnes en framtidig arbeidsplass i næringen.

– Når tre fjerdedeler av de framtidige ressursene finnes i Norskehavet og i Barentshavet, er det med å skape fremtidsmuligheter for Norge og landsdelen i nord. Men for å få mer aktivitet og arbeidsplasser, må oljeselskapene finne oljen og gassen, sier sjef for Statoils drift nord, Siri Kindem.