Dette vet vi om sammenslåingen

Mye er uavklart etter at sammenslåingen mellom Finnmark og Troms ble vedtatt torsdag. Her er en oversikt over hva som er klart, og hva som enda ikke er avgjort.

Sammenslåing av Finnmark og Troms

Det er knyttet stor usikkerhet rundt sammenslåingen av Finnmark og Troms. Likevel er det noen ting som vi vet med sikkerhet allerede.

Hvor skal den nye fylkeshovedstaden ligge? Og hva skjer med representantene for Finnmark og Troms på Stortinget når fylkene slås sammen?

Dette er noen av spørsmålene etter at fylkessammenslåingen ble vedtatt torsdag.

NRK har spurt Kommunal- og moderniseringsdepartemanten om sammenslåingen. Noe får det nye fylket bestemme selv, mens noe skal regjeringen avgjøre.

  • Fylkeshovedstaden – uavklart

​Hva skjer med dagens to fylkeshovedsteder Tromsø og Vadsø? Skal én av de to byene være den nye fylkeshovedstaden, eller blir det et annet sted?

Dette skal den nye fylkeskommunen i nord avgjøre selv.

Regjeringen har likevel uttalt at de vektlegger regional balanse og fordeling av arbeidsplasser i de nye fylkene.

Tromsø og Vadsø

Tromsø og Vadsø er fylkeshovedsteder i Troms og Finnmark i dag. Hvor den nye fylkeshovedstaden skal ligge er langt ifra sikkert.

Foto: NRK

Dermed kan fylkestinget, administrasjonen og fylkesmannen ende opp på to eller tre forskjellige steder.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener det skal tas særlig hensyn til Vadsø sin spesielle rolle.

– Vi er særlig opptatt av Øst-Finnmark og Vadsø, som i dag har mange, statlige offentlige arbeidsplasser, sa Sanner etter at vedtaket ble gjort torsdag.

  • Fylkesgrensa – avklart

​Dagens fylkesgrense mellom Finnmark og Troms blir historie. Sanner er klar på at det på alle mulige måter blir ett fylke etter sammenslåingen.

Det nye fylket blir 74 495 kvadratkilometer stort. Det er større enn Irland.

Storfylket vil kunne romme de ni fylkene Oslo, Vestfold, Østfold, Akershus, Vest-Agder, Rogaland, Buskerud, Telemark og Hordaland.

Stein på fylkesgrensa

Steinen markerer fylkesgrensa mellom Troms og Finnmark. En fylkesgrense som vil være historie i 2021.

Foto: Sara Beate Eira / NRK
  • Stortingsrepresentanter – uavklart

​I dag har Finnmark fem representanter på Stortinget, mens Troms har seks. Betyr det at det nye fylket får 11 stortingsrepresentanter?

I Grunnloven er det bestemt hvor mange representanter de 19 valgdistriktene har i dag.

Skal antall valgdistrikt reduseres på lik linje med fylkene, krever det en endring i Grunnloven.

Helga Pedersen (AP) på Stortingets talerstol

Helga Pedersen (Ap) er én av fem representanter fra Finnmark på Stortinget.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Regjeringen skal sette ned et utvalg som skal se på om valgloven skal endres. Hva valglovutvalget bestemmer seg for vet vi innen utgangen av 2019.

Om det går mot endringer i hvordan stortingsrepresentantene er fordelt, vil det tidligst få påvirkning for stortingsvalget i 2025.

Det betyr at Finnmark og Troms vil ha henholdsvis fem og seks representanter også ved neste stortingsvalg i 2021.

  • Fylkestinget – delvis avklart

​Når Finnmark og Troms slås sammen blir det dannet et nytt fylkesting.

Det er opp til det nye fylket selv hvor mange representanter det nye fylkestinget skal ha.

I dag har fylkestinget i Finnmark 35 representanter, mens fylkestinget i Troms har 37 representanter.

Kommuneloven setter krav på hvor mange representanter det minst må være per fylke. Dette antallet er basert på folketall.

Det nye fylket i nord vil ha rundt 240 000 innbyggere. Da må det minst være 35 representanter i det nye fylkestinget.

Knut Werner Hansen og Runar Sjåstad

Fylkesordfører i Troms, Knut Werner Hansen (t.v.) og fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad.

Foto: Troms Arbeiderparti og Finnmark fylkeskommune