NRK Meny
Normal

Fylkeskommunene i Troms og Finnmark slås sammen

Med 96 mot 73 stemmer vedtok Stortinget i kveld å slå sammen fylkeskommunene i Troms og Finnmark. Et demokratisk problem, mener SVs Kirsti Bergstø.

Troms og Finnmark

– Til tross for at et stort flertall i Finnmark fylkesting har sagt nei til sammenslåing med Troms, så vet Høyre og Fremskrittspartiet best, og vil tvinge dette fram. De mener altså at deres skrivebordsteorier er bedre, og at de kan tegne kartet bedre enn de som kjenner terrenget. Det er et demokratisk problem.

Slik oppsummerte SVs stortingsrepresentant fra Finnmark situasjonen foran kveldens avstemning på Stortinget.

Vedtok sammenslåing

Høyres Laila Davidsen (t.v.) og SVs Kirsti Bergstø er dypt uenige om sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Positivt for Finnmark

Med 96 mot 73 stemmer var det aldri tvil om hvilken vei dette gikk. Høyres representant Laila Davidsen, mener dette vil bli positivt for Finnmark.

– Det ene er at man blir litt mer attraktiv i de fylkeskommunale administrasjonene. Man får et sterkere og større fagmiljø. I tillegg tror jeg jo at det fører til større søkertall til de stillingene som vil komme. Dette åpner for mange muligheter for å flyttet makt og ansvar, samt oppgaver fra staten og opp til Nord-Norge, sier stortingsrepresentanten fra Alta.

Davidsen understreker samtidig at Finnmark skal bestå som eget fylke.

– Vi beholder Finnmarksloven slik den fungerer i dag, og vi bevarer fylket som en egen valgkrets til Stortinget, sier hun.

I dag skal regjeringens kommunereform og nye regioner vedtas i Stortinget. Folk i Finnmark er delt i meningene sine.

Video: Ksenia Novikova/NRK

Uenig

Bergstø er dundrende uenig i høyrepolitikerens argumenter.

– Jeg tror det blir vanskelig å ha legitimitet over et så stort geografisk område. Når det kommer til den våte drømmen regjeringspartiene har i forhold til å fjerne fylkesleddet, så frykter jeg at de enorme avstandene vil skape avmakt hos folk flest, sier hun.

Troms fylke

Disse skiltene markerer fylkesgrensen mellom Troms og Finnmark. Fra 2020 vil minst ett av skiltene være borte.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Tilfreds statsråd

Etter avstemningen var det en fornøyd kommunal- og moderniseringsminister som møtte NRK i vandrehallen på Stortinget.

– Nå må Troms og Finnmark sette seg ned og finne noen av svarene. Så skal jeg og regjeringen være en medspiller for å finne de gode løsningene. Vi er opptatt av vekst, utvikling og bosetting, og vi skal bidra i den prosessen, sier Jan Tore Sanner.

– Hvor bør regionens fremtidige fylkesadministrasjon ligge?

– Det som regjeringen og jeg nå er opptatt av, er at det skal være en god, regional balanse. Vi er særlig opptatt av Øst-Finnmark og Vadsø, som i dag har mange, statlige offentlige arbeidsplasser. Det skal være en god, regional balanse. Det har vi lagt til grunn ved de andre fylkessammenslåingene. Vi la fylkesmannen til Leikanger, som skal være for Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi la samme stilling til Steinkjer, som skal være for nye Trøndelag, og vi la til Arendal for det nye Agder, slår Sanner fast.

Jan Tore Sanner

– Nå må Troms og Finnmark sette seg ned og finne noen av svarene. Så skal jeg og regjeringen være en medspiller for å finne de gode løsningene, sa Jan Tore Sanner etter kveldens stortingsvedtak.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Kveldens stortingsvedtak fører til at dagens 19 fylker erstattes med 11 regioner fra 2020.