Departementet med kjapt svar til Finnmarks-nei: Overlater styringen til Troms

Finnmark boikottet regjering og Stortinget. Svaret kom kjapt: Troms får nå styre framtiden til Finnmark. – En katastrofe, sier Frp. – Vi står på vårt, sier Ap.

Trine Noodt (fra høyre), Jo Inge Hesjevik (H), Lise Svenning (H), Kristen Albert Ellingsen

Trine Noodt (til høyre, men i partiet Venstre) var en av dem som ønsket å sette ned fellesnemnd.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Flertallet i fylkestinget i Finnmark vedtok i dag å ikke utnevne medlemmer til fellesnemnda, som er forløperen til sammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Finnmark trosset dermed Stortinget og regjeringen.

Det reagerte departementet kjapt på.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer i dag sammenslåingsforskriften, slik at antall medlemmer i fellesnemnda blir fordelt etter innbyggertall.

– Jeg synes det er beklagelig at Finnmark fylkesting ikke vil være med å ta viktige og strategiske beslutninger i fellesnemnda. Finnmark er tjent med å delta i dette arbeidet, sier kommunalminister Monica Mæland.

Departementet har bestemt at nemnda skal bestå av 19 medlemmer fra Troms, og 9 medlemmer fra Finnmark.

– Dette gjør fellesnemnda beslutningsdyktig selv om fylkestinget i Finnmark ikke følger opp Stortingets vedtak, sier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland legger fram forslag til ny kommunelov.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mener hun som ansvarlig statsråd må sørge for at Stortingets vedtak blir gjennomført.

Foto: Vidar Ruud / NPK

– Endrer spillereglene

Videre er det klart at kommunalministeren utsetter møtet som var planlagt fredag. Den nye datoen er 13. august, slik at Troms får tid til å sette seg inn i den nye forskriften.

– Jeg vet at Troms fylkeskommune nå med tungt hjerte tar på seg ansvaret for å starte arbeidet i fellesnemnda alene. Både jeg og Troms skulle veldig gjerne hatt med Finnmark i dette viktige arbeidet, sier Mæland.

Fylkestinget reagerer kraftig etter pressemeldingen fra kommunalministeren. SV-politiker Johnny Ingebrigtsen beskriver høy temperatur og sinte ord.

– Dette var helt uverdig en statsråd. Hun endrer spillereglene på oppløpssiden. Jeg har hørt truslene, men jeg trodde ikke det gikk an i demokratiet i Norge. Jeg hadde ikke trodd en statsråd kunne gjøre dette, det er uverdig og urent spill, sier han.

Randi Karlstrøm, som er talsperson for organisasjonen For Finnmark mener utspillet til Mæland var som forventet.

– Vi venta ingen forståelse for Finnmarks syn, og dette utspillet bekrefter det. Jeg syns det er ganske rått å bare gi oss ni medlemmer, men det bekrefter regjeringens intensjoner om å tvinge gjennom og spare penger, uten å interessere seg for hva det betyr for Finnmark, sier Karlstrøm.

Advarte mot

Rut Olsen fra Frp advarte mot at dette kunne skje, men ble latterliggjort på talerstolen. Nå har hun en trist dag.

– Jeg er ulykkelig. Det er nesten så jeg vil gråte, dette er en katastrofe for Finnmark, sier Olsen.

– Men Mæland følger bare Stortingets instrukser. Det er mye verre at Finnmark Arbeiderparti ikke innretter seg etter demokratiet.

Ragnhild Vassvik og Tarjei Jensen Bech

Det startet med god stemning på årets lengste dag og på selveste bursdagen til fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap). Hun ble feiret før fylkestinget i Finnmark startet debatten om å utnevne medlemmer til fellesnemnda. Flere tror at å ikke utnevne kan stoppe hele sammenslåingen av Troms og Finnmark. Torsdag 21. juni bestemte derfor fylkestinget i Finnmark at de ikke skal utnevne medlemmer.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Et folkeopprør

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne kom med forslaget fylkestinget gikk for. De foreslo å ikke utnevne medlemmer til fellesnemnda i sin helhet.

Ragnhild Vassvik er fylkesordfører i Finnmark, og også arbeiderpartipolitiker. Hun står hardt ved sitt.

– Vi har vedtatt at vi ikke skal delta, så møtet 13. august vil foregå uten oss. Vedtaket står ved lag, sier Vassvik.

Hun er ikke overrasket over motsvaret til Mæland. Likevel tror hun dette kan ramme kommunalministeren hardt.

– Jeg forventet noe, men jeg er ganske sjokkert over at hun tørr å spille et så høyt spill. Det er en stor politisk belastning for Mæland å gjøre dette vedtaket, også for Høyre i sin helhet. Jeg synes det er en alvorlig beslutning, og tror dette får etterspill som hun ikke helt har tenkt over, sier Vassvik.

Fylkesutvalgsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), sier han bare har fått noen minutter på å lese forskriftsendringen.

- Men jeg tolker det dithen at hun vil få på plass et beslutningsdyktig organ, heller enn at de skal sitte i Oslo å bestemme, sier Ørnebakk.