Normal

Den norske stat avviser rasisme mot samiske andejegere

Klima- og miljødepartementet avviser konklusjonene fra Sametinget og samiske andejegere om at FN har gitt den norske stat kritikk for rasediskriminering av vårjakta på ender i Kautokeino.

Ender inn for landing

ANDEJAKT:Jakta på and i Kautokeino på våren er omstridt.

Foto: Per Ole Hagen

– Jeg synes man skal være forsiktig med å lese de kommentarene fra FN som at dette er rasisme, sier politisk rådgiver Jens Frølich Holte i Klima- og miljødepartementet.

Han mener Norge ikke har fått kritikk fra FN for rasisme mot samiske jegere i Kautokeino, slik Sametinget og Samisk Fangst- og Utmarksforening har hevdet. Saken var til behandling i rasediskrimineringskomiteen i FN i høst.

Omstridt vårjakt

Andejakta på våren i Kautokeino er omstridt. Vårjakt strider mot norsk viltforvaltning, men hevdes å være samisk tradisjon og kultur. Derfor er Kautokeino den eneste kommunen i landet hvor det er lov å drive vårjakt på ender, men jakta har kun status som en prøveordning.

Jegerne mener dessuten at kvota på 150 hannender er altfor liten, og viser til at den kun rekker til cirka én and per jeger.

Jens Frølich Holte

AVVISER KONKLUSJON FRA SAMETINGET: Politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet, Jens Frølich Holte.

Foto: Bjørn Stuedal / Pressebilde Klima- og miljødepartementet

– Vårjakt er egentlig ikke tillat. Så har vi lagd en ordning for å ta hensyn til tradisjonene. Vårt syn er at dagens regelverk er et godt kompromiss mellom tradisjon og naturfaglige hensyn, sier Holte.

– Fisker i gytetiden

Det var Johan Ingvald Hætta og Samisk Fangst- og Utmarksforening som klaget Norge inn for FN. Hætta mener saken nådde fram i FN.

– Den ble ikke spesielt omtalt i rapporten, men omtalt indirekte gjennom at nasjonalstaten blir pålagt å ivareta jakttradisjoner og tradisjoner forøvrig, sier Hætta.

Han mener andejakta på våren er en viktig del av den samiske identiteten, kulturen og tradisjonen i Kautokeino. Den norske viltforvaltningens prinsipp om at man ikke skal jakta på våren, fordi da er bestanden på sitt mest sårbare, mener han ikke henger på greip.

Johan Ingvald Hætta

KLAGET TIL FN: Johan Ingvald Hætta er leder i Samisk fangst og utmarksforening. Hans forening klaget i høst Norge inn for FNs rasediskrimineringskomité.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Det kan du også si om torskefisket i Loften. Torsken kommer for å gyte. Det samme er det med laksefisket i elvene. Laksen går opp i elvene for å gyte, og da fisker man i gytetiden, sier han.

Vil ikke utvide jakta

Politisk rådgiver Jens Frølich Holte i Klima- og miljøepartementet deler ikke konklusjonene fra de samiske andejegerne om at vårjakta må utvides.

– Komiteen har i et av mange punkter uttalt at Norge bør øke innsatsen mer i effektiv bruk av finnmarksloven, men vi kan ikke se at komiteen sier at dagens ordning for vårjakt er rasistisk. Den rasismevurderingen kjenner vi oss ikke igjen i, sier Holte.

Les også: