Avgått styremedlem mener Kirkenes sykehus er blitt en byggeskandale

Nye Kirkenes sykehus er allerede ett år forsinket, men ingen kan si når bygget står ferdig eller hva totalprisen kommer på. Bygget har nå begynt å røre på seg, og gulv og vegger sprekker opp.

Nye Kirkenes sykehus

Den tyske hovedentreprenøren har reist hjem, men fremdeles gjenstår mye arbeider ved nye Kirkenes sykehus.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Gulv og vegger sprekker opp, den sentrale driftskontrollen er ikke i drift og arbeidet med å bygge helikopterlandingsplass er ennå ikke startet.

Snart ett år etter at nye Kirkenes sykehus skulle stå ferdig er problemene så store og manglene så omfattende at styret i Finnmarkssykehuset har utsatt åpningen på ubestemt tid.

Den tyske hovedentreprenøren Cadolto har reist fra Kirkenes og nekter å komme tilbake for å sluttføre arbeidet før Finnmarkssykehuset har lagt mer penger på bordet.

Nye Kirkenes sykehus

Lokale Kirkenes-firma er i gang med å rette opp feil og mangler på det nye sykehusbygget som ennå ikke er åpnet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Slår alarm i internt notat

I et internt notat skriver avgått styremedlem Trond Haukanes ved Finnmarkssykehuset at byggingen av nytt sykehus i Kirkenes nå har blitt en byggeskandale, og at både sykehusadministrasjon og prosjektledelse «langt fra har hatt god nok kontroll over prosjektet».

I notatet, som NRK har fått tilgang til, heter det at:

  • Ingen vet hvor store kostnadsoverskridelsene blir. Opprinnelig prislapp var 1,46 milliarder kroner.
  • Ingen vet når sykehuset kan åpne. Opprinnelig skulle sykehuset blitt tatt i bruk fra juni 2017.
  • Styret i Finnmarkssykehuset er ikke blitt holdt godt nok orientert om alvoret i situasjonen.
  • Finnmarkssykehuset bør ikke være byggherre for tilsvarende prosjekter i framtiden.

Haukanes ønsker ikke å kommentere notatet overfor NRK, men bekrefter at han har vært svært kritisk til det arbeidet som er gjort i planleggingen og oppfølgingen av nye Kirkenes sykehus.

Krangler om skyld

  • Bare gjennom vinteren er det dukket opp flere nye og alvorlige problemer, og den tyske hovedentreprenøren og prosjektledelsen krangler nå om hvem som har ansvaret for disse.
  • I august i fjor advarte Cadolto om at framdriften i prosjektet var avhengig av «samarbeid med andre aktører», uten å ville gå i detaljer.
  • Selve sykehuset er modulbasert og bygget ved entreprenøren Cadoltos fabrikker i Tyskland, før de ble fraktet til Kirkenes. Grunnarbeidene og byggingen av sykehusets første etasje ble gjort av lokale Sør-Varanger-firma.
Gunnar Stumo prosjektleder nye Kirkenes sykehus

Gunnar Stumo, prosjektleder for nye Kirkenes sykehus.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Prosjektleder Gunnar Stumo sier det er oppdaget langt flere feil enn hva som er vanlig i slike prosjekt, men vil ikke ta ordet «byggeskandale» i sin munn.

– Vi sliter med en del feil og mangler, og det i et omfang ut over hva jeg er vant med. Vi har en del riss og sprekker i vegger og gulv. Det er ikke vanlig. Vi mener dette skyldes at materialet er lagt uten nødvendig fuger for ekspansjon og uttørking. Den feilen er i ferd med å bli rettet nå.

– Har sprekkene noe med grunnen sykehuset er bygget på?

– De analysene vi har fått utført, og vi har brukt mye energi på å kartlegge årsakene, indikerer at sprekkene ikke har noe med fundamentering eller grunnforhold å gjøre.

– Så det er snakk om for dårlig arbeid ved fabrikken i Tyskland?

– Etter vår påstand, ja.

– Hva sier det tyske firmaet til dette?

– Nei, de avviser dette og sier det må være noe feil i arbeidene med dem som har skutt ut tomten og bygd grunnmuren, sier Stumo.

Styreleder: – Har ikke oversikten over kostnadene

Styreleder for Finnmarkssykehuset Harald Larssen og administerende direktør Eva Håheim Pedersen

Styreleder Harald Larssen og direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Styreleder Harald Larssen i Finnmarkssykehuset sier at alt nå handler om å få sykehuset ferdig. I etterkant kommer evalueringen.

Alle arbeidene som utføres på byggeplassen i dag betales av Finnmarkssykehuset.

– Vi har ingen dato for ferdigstillelse ennå. Men direktøren har forsikret oss om at en gjør det man kan for å få sykehuset ferdig.

– Har styret en oversikt over hva totalprisen i prosjektet blir?

– Nei, det har vi ikke.

– Burde dere hatt det?

– Det er vanskelig å ha det når vi kommer opp i en slik situasjon med de forsinkelsene det er snakk om her. Det er naturlig at dette blir et spørsmål i ettertid mellom entreprenør og Finnmarkssykehuset som byggherre.

– Har styret tillit til prosjektledelsen?

– Det er direktøren som rapporterer til styret og vi forholder oss til direktøren og ikke enkeltpersoner i organisasjonen.

– Har styret tillit til direktøren?

– Ja.

Oppdatert 21. mars: NRK meldte mandag at «det sentrale datasystemet (ikke) fungerer». Det er den sentrale driftskontrollen som ikke fungerer. Prosjektleder Gunnar Stumo opplyser i en pressemelding at dette arbeidet er i sluttfasen, med plan om å være i drift om kort tid.