Sykehus-utbygger: Framdrift avhengig av «samarbeid med andre aktører»

Tyske Cadolto, som har hovedkontrakten på nye Kirkenes sykehus, sier forsinkelsene i prosjektet skyldes flere ting – uten å gå i detalj.

Sykehuset i Kirkenes i vinterdrakt

Slik ser nye Kirkenes sykehus ut i vinterdrakt. Sykehuset skulle opprinnelig vært i full drift fra juni i år, men den tyske hovedentreprenøren er kraftig forsinket.

Foto: Bernt Nilsen

Nye Kirkenes sykehus er flere måneder forsinket og ingen vet når bygget kan tas i bruk.

Den tyske hovedentreprenøren Cadolto skulle etter planen overlevert bygget til Finnmarkssykehuset innen 31. desember 2016, der de to første månedene i år skulle være en overgangsfase.

Kalenderen viser snart september, men det er ikke satt endelig dato for når sykehuset kan åpne.

Finnmarkssykehuset har lenge varslet at de kommer til å reise et økonomisk krav overfor entreprenøren. Dagmulkter løper og under et overleveringsmøte forrige uke valgte Finnmarkssykehuset å ikke overta bygget.

– Prosjektet avhenger av flere ting

NRK har vært i kontakt med Cadoltos tyske byggeleder i Kirkenes, som viser videre til selskapets hovedkontor utenfor Nürnberg.

Selskapet har foreløpig ikke villet stille til intervju, men skriver i en e-post at Cadolto aldri går i detaljer rundt forretningsspørsmål.

– Cadoltos del av nye Kirkenes sykehus er prefabrikkerte moduler. Fordelene ved Cadoltos konstruksjoner er, blant annet, at vi produserer opp mot 90 prosent av bygget ved våre fabrikker i Tyskland. Men totalprosjektet som sådan er avhengig av flere ting, blant annet samarbeid med andre aktører. Følgelig kan forsinkelser oppstå av nevnte grunner, skriver selskapet i en e-post.

NRK har sendt oppfølgingsspørsmål per e-post, blant annet hvordan selskapet stiller seg til de økonomiske kravene som vil bli reist fra Finnmarkssykehuset side, men har ikke mottatt svar.

 Øyvin Grongstad og Bent Høie

Prosjektleder for nye Kirkenes sykehus, Øyvin Grongstad (til venstre) var med da helse- og omsorgsminister Bent Høie besøke byggeplassen i mai.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Entreprenøren ikke enig

Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad ved Finnmarkssykehuset sa til NRK tidligere denne uken at det foreløpig er for mange feil og mangler ved sykehuset til at de kan overta bygget.

Forsinkelsene, og de økonomiske følgene det får, kommenterte Grongstad slik:

– Når man er forsinket er det aldri helt svart-hvitt for hvem som har ansvar for hva, men fra vår side anser vi at entreprenøren har klart det største ansvar for at vi er forsinket.

– Er entreprenøren enige i det?

– Entreprenøren er nok ikke enige i skyldfordelingen, nei.