Arbeiderpartiet uenig med seg selv om finnmarksloven

Mens flere lokalpartier kritiserer myndighetenes forslag om å endre finnmarksloven, så får forslaget støtte hos Finnmark Arbeiderparti.

Vibeke Larsen

INTERN UENIGHET: Parlamentarisk leder for Ap på Sametinget, Vibeke Larsen, reagerer på det nye lovforslaget. Det gjør ikke Finnmark Ap.

Foto: Dan Robert Larsen

Arbeiderpartiet på Sametinget har kritisert det nye lovforslaget som Justisdepartementer har foreslått, som vil føre til at finnmarkinger som har krav på rettigheter kan måtte betale saksomkostninger ved tap i Utmarksdomstolen.

Høringsfristen gikk ut mandag.

– Dette er urettferdig. Det er å endre spillereglene. Her kan man måtte ta stor økonomiske risiko for å få anerkjent rettigheter. Det protesterer vi mot, sier Vibeke Larsen, parlamentarisk leder av sametingsgruppa til Ap.

I Stjernøya-saken, som var en ganske omfattende sak, har beløpet falt på mellom 550.000 kroner til 1,9 millioner kroner per part.

Aps sametingsgruppe mener at Finnmarks historie tilsier at staten bør ta alle utgiftene.

– Det er ikke rettferdig at finnmarkinger, som har en historie med en stat som har tatt grunn fordi man kanskje ikke hadde papirer, nå selv må betale for egne rettigheter, sier Larsen.

Finnmarkskommisjonen på Sørøya

KARTLEGGING: Finnmarkskommisjonen under sin befaring på Sørøya for noen år siden.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Lokalpartier kritiserer

Hun får støtte fra Tana Ap, Karasjok Ap og Sør-Varanger Ap, som alle har sendt inn høringsuttalelser.

– Dette er ikke heldig. Vi mener dette er et tilbakeskritt i arbeidet som nå er satt i gang, sier Jon Arild Aslaksen, kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Tana.

Lokalpartiet mener mulige rettighetshavere nå får dårligere vilkår for å fremme sine krav.

– Rettssikkerheten blir dårligere enn det den har vært, sier Aslaksen.

Høringsforslag

GIKK IMOT: Høringssvaret fra Forskergruppe for same- og urfolksrett ved UiT, Norges Arktiske Universitet, gikk imot det nye forslaget.

– Kan ikke være en overraskelse

Både Aslaksen og Larsen har forståelse for departementet mener at rettssakene koster mye penger og kan være tidkrevende.

– Men det burde de har visst. Disse sakene tar tid. Det kan ikke komme som en overraskelse, svarer Aslaksen.

De to Ap-politikerne er forbauset over at Finnmark Ap velger å støtte departementets forslag.

– Jeg tror de har svart litt for raskt, men de må nesten forklare hvorfor selv, sier Aslaksen.

– Jeg synes det er rart. Jeg har ikke snakket med dem, men det ser litt merkelig ut, sier Larsen.

Alf E. Jakobsen

STØTTER FORSLAG: Styret i Finnmark Ap har kommet med sitt høringssvar, hvor de altså støtter departementets forslag.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Synes forslaget er fornuftig

Styret i Finnmark Ap har altså sendt inn sitt høringssvar som støtter departementets innstramminger.

– Det foreslås at Finnmarkskommisjonen må ha konkludert med at motparten har rettigheter på FeFo-grunn i dag, for at staten skal ha plikt til å dekke utgifter. Vi synes det er fornuftig, sier nestleder Alf E. Jakobsen.

Han mener det er tilstrekkelig at Utmarksdomstolen kan dekke utgiftene i prinsipielle saker eller hvor det er særlige grunner.

– Men kan ikke dette føre til at finnmarkinger vegrer seg for å prøve saken sin?

– Det kan man si, men vi mener det må være en terskel på dette.

– Fagmiljøet på Same - og urfolksrett ved det juridiske fakultet ved UiT advarer mot en slik lovendring, og mener det kan bryte ILO-konvensjonen. Påvirker det Finnmark Aps vurdering?

– Ja, vi må vurdere det som kommer fra juridisk hold, men det er nå dette vi har kommet fram til.

– Staten har tatt hele regningen i Nordland, Troms og i Sør-Norge. Hvorfor skal det være annerledes i Finnmark?

– Vi mener det er tilstrekkelig slik det legges opp. Så får vi akseptere at det er ulike syn.

– Hvorfor er det så stor uenighet innad i Ap?

– De ønsker å beholde det slik det er i dag, mens Finnmark Ap synes det er en tilstrekkelig sikkerhetsventil ved at Utmarksdomstolen kan dekke de prinsipielle og særlige saker, sier Jakobsen.