Hopp til innhold

Rypejegere kan få begrensede jaktmuligheter

En hard kamp om å eie en av Norges største jaktområder tilspisser seg. 5000 jegere kan bli nektet adgang, dersom reglene for jakten endrer seg.

Død rype og jeger

5000 JEGERE KAN BLI UTESTENGTE: Når offentlig forvaltning mister rettigheter til private aktører, så kan det bli vanskelig for rypejegere å få tak i jaktkort.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Hver høst reiser flere tusen rypejegere fra Sør-Norge til Nord-Norge for å oppleve jakt, bål og kaffe i storslått villmark.

Nå kan det derimot bli vanskelig å få tak i de mest attraktive jaktkortene, fordi de kan falle til private eiere.

Einar Asbjørnsen

KAN MISTE RETTIGHETER: Utmarksleder Einar Asbjørnsen i Finnmarkseiendommen frykter at eierbytte i Finnmark kan føre til utestengelse for tilreisende rypejegere.

Foto: Eirik Palm/FeFo

– Jakten kan bli begrenset, helt klart. Hvis man setter det på spissen, så kan jakten i Karasjok bli solgt til høystbydende.

Det sier utmarksleder Einar Asbjørnsen i Finnmarkseiendommen (FeFo).

Kan bli rettssak

Striden om hvem som eier grunnen i Karasjok er ennå ikke avgjort.

Det er en kommisjon som holder på å kartlegge hvem som eier de ulike områdene i Finnmark. I en rapport om Karasjok har de konkludert med at det er befolkningen i kommunen som eier Karasjok.

FeFo har fått tid og mulighet til å vurdere kommisjonens arbeid, og på onsdag holder de et styremøte hvor de ser på rapporten.

Styret har fått inn hele 78 høringsnotater eller synspunkter hvordan saken bør bli løst.

FeFo-direktør Jan Olli foran Finnmarkskart

GODTAR IKKE: Fefo-direktør Jan Olli vil ikke at befolkningen i Karasjok blir grunneiere.

Foto: Tanja Norbye / NRK

Dette er direktør Jan Olli sitt forslag til vedtak:

FeFo godtar ikke konklusjonen om at det arealet FeFo overtok grunnbokshjemmelen til i 2006 er kollektivt eid av befolkningen i Karasjok.

De eksklusive jaktterrengene

Finnmark er delt inn i 136 jaktfelt som FeFo styrer. Nå kan altså ti av de mest eksklusive jaktterrengene i Karasjok forsvinne til privat eie.

FeFo har styrt jakten etter en modell som tar hensyn til rypebestanden. De tar stikkprøver fra flere områder. Takseringen eller grovtellingen av ryper bestemmer hvor mange kort FeFo selger til jegere.

I et normalt år selger FeFo kort som gir jegerne lov til å skyte opptil fem ryper i hvert enkelt jaktdøgn.

– Vi har vært oppe i 5000 tilreisende jegere når det har vært gode rypeår, sier leder Asbjørnsen.

Ordføreren i Karasjok er usikker på hva slags modell de vil gå for, dersom de overtar rettighetene fra FeFo.

– Vil ikke spekulere

Ordfører i Karasjok Svein Atle Somby (Ap) vil ikke spekulere i hvordan jakten kan bli endret. Han vil heller ikke svare på om de vil selge jaktkort til de som betaler mest, men vil sørge for at jegere får jakte.

Svein Atle Somby

HÅPER PÅ GODKJENNELSE: Ordfører i Karasjok Svein Atle Somby setter sin lit på at Fefo-styret godkjenner kommisjonens konklusjon og avslutter saken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg ønsker meg et godt samarbeid med FeFo, slik at forvaltningen blir best mulig, sier Somby.

Han er selvfølgelig spent foran onsdagens styremøte, fordi det faktisk kan skje at styret godkjenner Karasjok-rapporten.

Nå er det Sametingets utnevnte representant, Máret Guhttor, som er styreleder.

– Jeg setter min lit til at de samiske representantene godkjenner Karasjok-rapporten, sier ordfører Somby.

Jokeren

Máret Guhttor

STØTTER KOMMISJONEN: Fefo-styreleder Máret Guhttor sier til NRK at de samiske representantene vil støtte om kommisjonens konklusjon.

Foto: Mette Ballovara / NRK Sápmi

NRK har vært i kontakt med FeFo-styreleder Máret Guhttor. Hun kan ikke si så mye før møtet, men forteller likevel deres standpunkt i saken.

– Styremedlemmene som Sametinget har utnevnt støtter Finnmarkskommisjonens konklusjon, sier styrelederen.

FeFo-styret består av seks medlemmer. Fylkestinget i Troms og Finnmark og Sametinget stiller med tre styremedlemmer hver, der styrelederen har en dobbeltstemme.

Dermed kan styrelederen bli en joker når saken skal avgjøres.

FeFo tar en avgjørelse i saken onsdag rundt klokken 1300. NRK følger saken

Korte nyheter

 • – Boazodoallit eai galggašivčče dárbbašit soahtat Ukrainas

  Ruošša boazodoallit eai galggašivčče dárbbašit sáddejuvvot soahtat Ukrainas.

  Dákkár láhkaevttohusain bargá dál Ruošša stáhtaduma várrelahttu Sergej Kotkin.

  Son ákkastallá, ahte boazodoalus leat nu unnána olbmot ja sin bargu lea dehálaš ealihit bearrašiideaset.

  Ruošša lea máilmme stuorámus boazodoalloriika ja doppe leat sullii guokte miljon bohcco.

 • FA Sápmi Davvi-Kyprosii

  Davvi-Kypros lágida Conifa Eurohpá-gilvvuid boahtte geasi. FA Sápmi ja 20 eará joavkku našuvnnain ja guovlluin, mat politihkalaččat eai leat dohkkehuvvon, servet gilvvuide. Nu čállá T-Vine.

  Conifa dadjá sin ovddastit eambbo go 730 miljon olbmo miehtá máilmmi.

 • Geassáda Nordkalottfolket bellodagas

  Aina Madelén Nordsletta Aslaksen (22) geassáda Nordkalottfolket bellodagas.

  Nu čállá Nordsletta Aslaksen Facebook-siiddustis.

  Son čállá ahte su ja Nordkalottfolket oaidnu ii heive oktii, ja son ii sáhte doarjut sin retorihka. Ii leat dramáhtalaš geassádeapmi, čállá son.

  Nordsletta Aslaksen lea Nordkalottfolket vuosttaš vara Sámediggái, Ávjovári válgabires.

  Aina Madelen Nordsletta Aslaksen
  Foto: Privat