Varaordfører: – Vi skal være rause med Kvalsund

Hammerfest og Kvalsund har hentet inspirasjon fra andre sammenslåtte kommuner, til de i år selv starter med konkrete samtaler om hvordan den nye storkommunen skal se ut.

Marianne Sivertsen Næss, varaordfører i Hammerfest (Ap)

Marianne Sivertsen Næss, varaordfører i Hammerfest er sterk i troa på en god sammenslåingsprosess med Kvalsund, selv om hun vet det kan dukke opp skjær i sjøen.

Foto: Allan Klo

– Mange kommunesammenslåinger skjer mellom en stor og en mindre kommune. Det skal ikke være slik at den store kommunen skal kjøre over den lille.

Det understreker varaordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss. Hun leder fellesnemnda med lokalpolitikere fra Hammerfest og Kvalsund, som jobber for sammenslåingen til en ny felles kommune.

– Det er viktig å være raus, informere godt og ta med innbyggerne på råd, sier Næss til NRK Finnmark.

Laster kart, vennligst vent...

Hammerfest og Kvalsund er i dag egne kommuner. Men innen 1. januar 2020 skal de være slått sammen til én kommune.

Har dårlig tid

Prosessen med sammenslåingen av Hammerfest og Kvalsund er så vidt kommet i gang. Men allerede er det avgjort etablering av et samisk språksenter i Kokelv, bygda med sterke, sjøsamiske tradisjoner.

I tillegg skal Kvalsund ha et servicekontor som bindeledd mot de kommunale tjenestene.

Hvordan den endelige organiseringen ellers blir, er foreløpig ikke på plass. Ifølge Næss skal den politiske og administrative organiseringen være klar i løpet av juni 2018.

Det står i intensjonsavtalen at ingen skal miste jobben i kommunesammenslåingen, men flere vil få nye arbeidsoppgaver.

– Sju sammenslåinger

Siden 2000 har det vært gjennomført sju kommunesammenslåinger i Norge. Blant dem er Skjærstad som i 2005 valgte å slå seg sammen med Bodø.

– Det var en generell politisk oppfatning i Skjærstad at kommunen var i ferd med å stoppe litt opp. Vi hadde ingen kraftinntekter og ingen andre spesielle muligheter.

Det forteller Randulf Gryt, som i 2005 var rådmann i Skjærstad kommune. En kommune som på den tida hadde omtrent 1000 innbyggere, omtrent like mange som Kvalsund har i dag.

– Det var en veldig depressiv stemning i forhold til hva man fikk gjort, og det var et viktig bakteppe. Kommunestyret valgte da enstemmig å slå seg sammen med Bodø, sier han.

Bodø kommune-skilt

I dag er Skjærstad en del av Bodø kommune, etter sammenslåing i 2005.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Sammenslåingen var vellykket

I dag er Gryt kommunestyrerepresentant for SV i Bodø, og han mener at sammenslåingen har vist seg å være gunstig for det som tidligere var Skjærstad kommune.

– Vi fikk en avtale med Bodø om å bevare skolene og helsetilbudet vårt. Vi fikk dessuten en administrasjon i form av et kommunedelsutvalg. Det har ivaretatt mange av behovene våre. Du kan si det slik at de kommunale tjenestene er opprettholdt på et veldig bra nivå, forteller Gryt.

– Det Hammerfest og Kvalsund har fått til så langt gir meg virkelig fremtidstro og store forhåpninger til at veien videre skal gå godt, sier Marianne Sivertsen Næss.

Sammenslåingen skal være i havn senest 1. januar 2020.

I desember 2017 vedtok fellesnemnda for Kvalsund og Hammerfest enstemmig å gi den nye storkommunen navnet Hammerfest. Kommunevåpenet blir en isbjørn.

Terje Wikstrøm, ordfører i Kvalsund (Ap)

Terje Wikstrøm er ordfører i Kvalsund. Han blir også den siste ordføreren i denne kommunen, som blir slått sammen med Hammerfest innen 1. januar 2020.

Foto: Allan Klo