NRK Meny
Normal

Ja fra Hammerfest - nei og nja fra naboene

To av fem kommuner sa klart nei til kommunesammenslåing mandag kveld. Hammerfest sier ja, og Kvalsund...tja?

Hammerfest
Foto: Atle Markeng / NRK

Det var ingen stor entusiasme for kommunesammenslåing å se da valgresultatene for Nesseby, Hammerfest, Kvalsund og Måsøy ble klare mandag kveld.

Både i Nesseby, Måsøy og Kvalsund sa flertallet nei til å gå sammen med nabokommunene.

Mandag kveld så resultatet slik ut:

  • Nesseby: 70 % stemte for at Nesseby skal bestå som egen kommune.
  • Måsøy: 71.9% nei og 26,5% ja til en kommunesammenslåing mellom Hammerfest, Måsøy og Kvalsund. 1,6% av velgerne svarte blankt. Valgdeltakelsen var på 53%.
  • Kvalsund: 42,88% stemte nei. 38,3% ønsker å slå seg sammen med Hammerfest, og 16,5% ønsker å samle Kvalsund, Hammerfest og Måsøy. Valgdeltakelsen var på 60,5%. Disse tallene vil bli endelig bekreftet tirsdag morgen, men det forventes ingen store avvik.
  • Hammerfest: 43,2% sa ja til å slås sammen med Måsøy og Kvalsund. 40,9% ønsket å gå sammen med kun Kvalsund, mens 14,9% stemte nei. Valgdeltakelsen var på 24,34%.

Resultatene fra Vardø, som også stemte på mandag, blir ikke talt opp før tirsdag formiddag.

Uklare tall fra Kvalsund

Men hvordan skal man egentlig tolke tallenes tale? I Kvalsund har over 40% stemt nei, mens de to ja-alternativene til sammen har flest stemmer.

Terje Wikstrøm

Ordfører Terje Wikstrøm i Kvalsund.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Isolert sett så er det jo nei det største alternativet, sier ordfører Terje Wikstrøm (Ap).

– Men så er det to ja-alternativer, så da blir det en del spekulasjoner rundt om de skal summeres opp eller ikke. Det er diskusjoner det ikke er riktig av meg å forskuttere på dette tidspunktet.

Skuffende valgdeltakelse flere steder

Kvalsund var kommunen som toppet statistikken over valgdeltakelse, mens Hammerfest havnet på bunn med bare 24,34 %. Flesteparten av disse var forhåndsstemmer, mens bare 2,4 % dukket opp på valgdagen.

– Vi har merket at det er en tendens til at det er stor valgdeltakelse i de mindre kommunene, mens de som er «storebror» har veldig lav deltakelse, sier ordfører Alf E. Jakobsen (Ap).

Valglokalet i Hammerfest

Det var tynt i rekkene i valglokalet i Hammerfest på mandag. Kun 24,34 % valgte å bruke stemmeretten.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Tror «riset bak speilet» mobiliserte nei-sida

Jakobsen tror også at trusselen om tvangssammenslåing kan ha bidratt til å mobilisere nei-siden.

– Jeg tror det kanskje har vært en del uheldige uttalelser fra sentralt hold om «riset bak speilet» i forhold til tvangssammenslåing, sier han.

Alf E. Jakobsen

Ordfører Alf E. Jakobsen i Hammerfest.

Foto: Privat

– Det kan også ha vært en av årsakene til valgresultatet. Det har kanskje blitt mer nei i småkommunene enn om man ikke hadde truet med tvangssammenslåing.

Ser til Sør-Varanger

Tvang var noe Nesseby hadde tatt med i beregnigen. Der ble de som stemte bedt om å ta stilling til hvem de vil bli slått sammen med dersom de gå sammen med en nabo.

Der sa 70% Sør-Varanger, og 30% Tana.

Nesseby rådhus

I Nesseby var tallene klare. 70% sa ja. Det vil si: ja til å bestå som egen kommune.

Foto: Máret Biret Sárá Oskal