Hva skal storkommunen Hammerfest-Kvalsund hete?

Mandag møtes Hammerfest og Kvalsund kommune til de første samtalene om å slå sammen de to kommunene.

Hammerfest i vinterlys

Storebror Hammerfest og lillebror Kvalsund ønsker å slå seg sammen.

Foto: Allan Klo / NRK

Navnevalg og kommunevåpen står blant annet på sakslista.

Men skal man tro innbyggere i både Kvalsund og Hammerfest er navnevalget allerede gjort.

– Nei, kommunen bør vel hete Hammerfest. Det er mest naturlig. Det er storebror. Vi må vel bare rette oss etter det. Hammerfest er også et mere kjent navn enn Kvalsund.

Alf Stenersen var den første vi møtte på utenfor kroa i Kvalsund. Og de som tror at han var unntaket som bekrefter regelen må tro om igjen. For rundt bordene på kafeen i Kvalsund fikk vi disse svarene:

– Hammerfest kommune. Hammerfest er mest kjent.

– Hammerfest.

– Nei, skal hete Hammerfest.

– Jeg mener også at den nye kommune bør hete Hammerfest.

– Den skal hete Hammerfest.

– Jo, den må jo hete Kvalsund. Det er den fineste plassen her i området. Det er enkelt, sier lokalpatriot Alf Magne Kristensen, som altså representerer unntaket i vår lille uhøytidelige gallup.

Marianne Sivertsen Næss, varaordfører i Hammerfest (Ap)

Varaordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, vil ikke si hva hun mener bør bli det nye kommunenavnet.

Foto: Allan Klo

Arbeidsgruppe fra de to kommunene

Men om disse får så mye å si når det endelige valget skal gjøres er en annen sak.
I dag møtes en arbeidsgruppe bestående av lokalpolitikere fra begge kommuner, eller interimsnemnd som er det riktige navnet. Vi lar varaordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss forklare:

– Interimsnemnda skal da legge til rette for en del saker som det skal fattes beslutninger i. Interimsnemnda funger bare inntil Stortinget har fatta sin beslutning om kommunesammenslåing. Foreløpig er det bare vi i kommunene som ønsker å slå oss sammen. Det vi nå begynner å se på er det med kommunenavn og kommunevåpen. Vi begynner også å se på hvordan vi skal bygge hele prosjektet, sier Sivertsen Næss.

Se også: Slik vil Hammerfest bli stor

Se også: Ja fra Hammerfest

De to eneste i Finnmark

Kvalsund og Hammerfest er de to eneste Finnmarks-kommunene som har bestemt seg for sammenslåing. Nestleder i interimsnemnda er Kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm. Arbeiderpartipolitikeren sier dette om hvordan man skal løse navnevalget:

– Det er jo blant annet blant de tingene det vi nå skal lande eller diskutere i interimsnemnda nå. Vi må bestemme oss for prosess, hvordan vi skal avgjøre det.

– Kan det bli snakk om folkeavstemning?

– Det anser jeg som lite sannsynlig. Jeg tror vi vil gå inn for en annen type involvering.

Terje Wikstrøm, ordfører i Kvalsund (Ap)

Ordfører i Kvalsund, Terje Wikstrøm, vil i dag ikke si hva han mener det nye kommunenavnet bør være.

Foto: Allan Klo

Og når det gjelder navnet på den nye kommunen sier Wikstrøm dette:

– Det har jeg ikke lyst å svare på nå. Hvis jeg skulle gjort det nå tror jeg at det kunne lagt noen føringer. Det vil jeg ikke gjøre, sier han.

Varaordfører i Hammerfest svarer slik på spørsmålet:

– Jeg har tenkt at jeg ikke skal ha så mange meninger om det. Man har følelser rundt det, men jeg tror det er viktig å legge de litt til sides for å klare å være litt objektiv for å se hva som er det mest fornuftige på lang sikt, sier varaordfører i Hammerfest.