Presidenten for Europakommisjonen sett på sidelinja i toppmøte med Tyrkia

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen starta toppmøtet med den tyrkiske presidenten ståande fordi vertsskapet ikkje hadde sett fram ein stol til henne.