Jon Fosse

Interessant om poet og pratmaker

Jon Fosse rundet de 50 den 29. September. I den forbindelsen lanserer Samlaget boken "Poet på Guds jord" med og om ”litle-Ibsen frå Sandanger”: En mellomting mellom en biografi og et utvidet avisportrett fortalt av Dag og Tid-journalist Cecilie N. Seiness. I store deler et vellykket prosjekt, selv om stoffet hadde vunnet på at Seiness i større grad prioriterte mellom det viktige, det som fortjener plass, og det som kan nevnes i forbifarten, mener NRKs anmelder.