Hopp til innhold

– Kan unngå ekspropriasjon i Gauselvågen

Det er ikke sikkert at kommunen må tvinge til seg eiendom for å bygge tursti i Gauselvågen. – Det kan også bli aktuelt å leie, sier Per A. Thorbjørnsen (V).

Tursti i Gauselvågen

Slike porter møter folk som i dag vil gå tur i Gauselvågen i Stavanger. Flertallet av politikerne vil gi allmennheten tilgang til deler av de andre attraktive eiendommene.

Foto: NRK

Per A. Thorbjørnsen

Per A. Thorbjørnsen (V)

Foto: Odd Rune Kyllingstad

Forhandlingsutvalget i Stavanger kommune bestemte i dag at kommunen skal jobbe videre med å bygge en tursti i Gauselvågen i Stavanger.

Det var rådmannen som hadde bedt politikerne om å på ny ta stilling til saken, som kan ende med at kommunen eksprorierer – tvangskjøper – deler av de svært attraktive eiendommene. Turstiplanene har derfor i flere år møtt massiv motstand fra grunneierne i området.

Tre alternativer

Men det er ikke sikkert at Stavanger kommune må tvinge til seg eiendom for å lage tursti i Gauselvågen.

– Det er tre alternativer: ekspropriering, direkte kjøp, men som vi sa i møtet i dag, også leie er en mulighet. Det viktigste for kommunen er ikke å eie, det viktigste er å gi allmennheten tilgang til et flott område, som vi har gjort andre steder i byen, sier Per A. Thorbjørnsen (V).

På dagens møte i forhandlingsutvalget var det bare Tore B. Kallevig (Frp) som hadde innvendinger til at arbeidet med tursti skal fortsette som planlagt.

Tore B. Kallevig

Tore B. Kallevig (Frp)

Foto: Marius Vervik / Frp

– Vi ønsker overhodet ikke å gjennomføre planen slik den ligger nå – det ville vært uansvarlig av oss. At vi som folkevalgte og ansvarlige for fellesskapets midler skulle gitt blankofullmakt til å kjøre gjennom dette uten å ha en ide om kostnadene, sier han.

– Fortjener applaus

Kallevig vil rett og slett ha mer fakta på bordet: hva turstien vil koste og en tidsplan. Kallevig er ikke bekymret for at saken drar ut.

– Nå er det heldigvis slik at vi bor i en rettsstat. Vi kan ikke kritisere våre innbyggere for å utøve den retten de har, snarere bør de få en liten applaus for å stå imot når det store offentlige apparatet kommer veltende inn i hagene deres, sier Kallevig.