Tviler på at et åpenhetsutvalg vil hjelpe

Statsviter Svein Tuastad mener problemene i Stavanger kommune stikker så dypt at et åpenhetsutvalg ikke nødvendigvis vil hjelpe. Han tror maktpersoner må skiftes ut.

Svein Tuastad

– Når du skal endre kulturen i en organisasjon, så må du egentlig skifte ut personene i den, sier Svein Tuastad, statsviter ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Spørsmålet er om dette er kosekulturen sin vrangside, sier Svein Tuastad, statsviter ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Han mener den såkalte konsensuskulturen – som han mener har rådet i Stavanger de siste årene – kan være skyld i kommunens praksis med det enkelte hevder er ulovlig hemmelighold.

– Det har vært for liten vilje til å spørre om det skjer uheldige ting i kommunen – og det er egentlig denne kulturen som forklarer at slike ting kan oppstå. Og hvis det er sånn at denne kulturen er forklaringen på denne skandalen, da er problemet der ennå, selv om vi har fått dette åpenhetsutvalget, sier han.

– Tar saken på alvor

Det var Stavanger Aftenblad som før sommeren avslørte kommunens hemmelighold og saksbehandling i forbindelse med en mobbesak der kommunen var part.

På bakgrunn av dette har ordfører Christine Sagen Helgø (H) tatt initiativ til å sette ned et eget åpenhetsutvalg.

– Dette vitner om at hun tar saken på alvor, men spørsmålet om hva hemmeligholdet sier om den politiske kulturen i Stavanger, gjenstår det å svare på, sier Tuastad.

– Må skifte ut personene

Han påpeker at det trolig må sterkere lut til enn et åpenhetsutvalg for å endre på kulturen i kommunen.

– Kulturen i en organisasjon er vaner man ikke er helt er klar over, så når du skal endre kultur i en organisasjon, så må du egentlig skifte ut personene i den, sier Tuastad.

Han peker på at enkelte i Stavanger kommune har sittet med makta i 20 år.

– Det er ikke sånn at Helgø og Høyre bevisst prøver å lure folk, det er noe med at over tid har utviklet seg vaner.

Tuastad synes det er påfallende at det måtte en kritisk presse til for å få kommunens hemmelighold fram i lyset.

– Dette er ikke noe som Høyre og de andre selv har funnet ut, sånn sett kan vi stille spørsmål om hvorvidt det dypereliggende problemet er løst – det vet vi ikke, sier Tuastad.

Fra papir til digitalt

På spørsmål om hvordan kommunen har havnet i denne situasjonen, svarer ordfører Christine Sagen Helgø følgende:

– Det er et godt spørsmål hvordan det kunne bli sånn, men sannsynligvis ligger svaret i overgangen mellom det at saksdokumentene kom på papir og slått opp utenfor rådhuset, og det at vi nå bare bruker elektroniske sakspapirer, sier Helgø.