Vil kartlegge hvem politikerne møter

Fremskrittspartiet krever at møter som næringsaktører har med lokale politikere og offentlig ansatte i Stavanger skal registreres og offentliggjøres.

Christian Wedler

Fremskrittspartiet og Christian Wedler vil kreve en rekke tiltak for å få åpnere prosesser og saksbehandling i Stavanger kommune. Partiet vil ha kartlagt alle møter politikere og administrasjon har med næringsaktører i forbindelse med saker som skal opp til politisk behandling.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Forslaget vil bli lagt fram når kommunens nye åpenhetsutvalg samles for første gang i dag.

Utvalget har et viktig mandat. Det skal fjerne en gammel Stavanger-kultur når det gjelder å saksbehandle utenfor offentlighetens lys med midler som tilhører en helt annen tid, sier Christian Wedler.

Wedler er advokat og representerer Fremskrittspartiet i bystyret. Han er en av flere sentrale politikere som i dag møter som medlem i kommunens nye åpenhetsutvalg.

Kritikk

Bakgrunnen for utvalget er en rekke saker hvor kommunen er kraftig kritisert for både hemmelighold og brudd på offentlighetsloven, kommuneloven og forvaltningsloven.

Etter at Stavanger Aftenblad før sommeren avslørte kommunens hemmelighold og saksbehandling i forbindelse med en mobbesak der kommunen var part, tok ordfører Christine Sagen Helgø initiativ til å sette ned et eget offentlighetsutvalg.

Forhandlingsutvalget

En rekke av sakene der kommunen er kritisert for manglende åpenhet og for å ha brutt kommune- og offentlighetsloven er knyttet til forhandlingsutvalget.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Lukket forhandlingsutvalg

Svært mange av de andre sakene som de siste par årene har fått stor oppmerksomhet og hvor kommunen er kritisert for brudd på lovverk og manglende åpenhet, er knyttet til kommunens mangeårige forhandlingsutvalg der hundrevis av dokumenter, notater, sakslister og møtepapirer er unndratt offentlighet og dels har gått for lukkede dører.

Forhandlingsutvalget har på mange måter vært det klareste uttrykket for en ulovlig samrøre mellom politikere og administrasjon, mener Wedler.

Utvalget

Åpenhetsutvalgets medlemmer består, foruten Wedler, av Cecilie Bjelland (Ap), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Per A. Thorbjørnsen (V), Bjarne Kvadsheim (Sp), Eilif Mæland (SV), sjefredaktør Bjørn Sæbø i Rogalands Avis, informasjonssjef Marianne Jørgensen i Stavanger kommune og Marta Rødde, leder av politisk sekretariat i Stavanger kommune.

Christine Sagen Helgø

Ordfører Christine Sagen Helgø.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

På møtet fredag vil Fremskrittspartiet og Wedler legge frem flere forslag om endringer:

«Gjennomgang og endring av regelverket slik at de er i tråd med lovverket, åpen nettformidling av møter i bystyre- og formannskapssalen og at også de negative sidene og konsekvensene i saker som fremmes for politikerne kommer tydeligere frem. »

Det mest kontroversielle forslaget innebærer langt større åpenhet i anbudsprosesser.

Full åpenhet

– Det innebærer at alle næringsinteresser som har hatt møter med kommunen og politikere i forkant blir en del av saksopplysningene i den enkelte sak. Det må gå frem hvilke navngitte politikere som har hatt møter med utbyggere ved de og de anledningene, sier Wedler.

Han vil ha full åpenhet om disse prosessene.

– Vi skal ikke ha en situasjon hvor det oppstår usikkerhet og tvil om hva politikerne vet aller hvilke interesser de har i en sak, sier Wedler.