Vil sende ut «dublinere» raskere

NOAS kritiserer den lange ventetiden for asylsøkere som ikke får saken sin vurdert i Norge. Politiets utlendingsenhet sier de jobber med å få ned saksbehandlingstiden.

Ann-Magrit Austenå

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere, mener norske myndigheter bruker for lang tid på å returnere asylsøkere som kommer inn under Dublin-avtalen.

Foto: NRK

Solange Uwera (31) kritiserer måten Dublin-asylsøkere behandles i Norge. Hennes historie rørte mange som så Brennpunkt-dokumentaren «Frykten han skapte», om det som skjedde etter at en asylsøker fra Årdal drepte tre mennesker på Valdresekspressen.

Les også:

Solange Uwera

Solange Uwera (31) er nå i Frankrike, der asylsøknaden hennes er til behandling.

Foto: NRK

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), mener Solange ble rammet av det de ser som politiets manglende respekt for at asylsøkere i Dublin-prosedyre har like stor rett til rask saksbehandling som andre asylsøkere.

– NOAS forstår godt Solanges skuffelse og frustrasjon over måten hun ble behandlet på i Norge. Hun er en ressurssterk person som bidro svært positivt til å løse opp i den spente situasjonen som oppsto mellom lokalsamfunn og beboerne på asylmottaket etter de drapene på Valdresekspressen, sier Austenå.

– Venter til fristen på seks måneder

NOAS mener det har vært en utbredt holdning i politiet at retur av såkalte «dublinere» ikke gis prioritet før returfristen på seks måneder nesten er utløpt. Beholder Norge Dublin-asylsøkere mer enn seks måneder etter at retur er avtalt med landet der asylsøkeren har fått visum eller først er blitt registrert av politiet, blir Norge ansvarlig for å behandle asylsøkerens sak.

– Den norske praksisen innebærer at myndighetene stjeler inntil et halvt år av asylsøkeres liv. Et halvt år hvor de blir sittende uvirksomme, uten at noen myndighet vurderer deres behov for beskyttelse og uten at de selv kan arbeide for å dokumentere egen sak overfor ansvarlige myndigheter. Dette er en fullstendig urimelig og ubegrunnet arroganse overfor mennesker som har måttet flykte og lever i en situasjon preget av frykt og usikkerhet.

– NOAS har gjentatte ganger tatt opp med UDI og politiet den uholdbare praksisen med å sende asylsøkere til passiv oppbevaring i et eller annet mottak i inntil et halvt år. En praksis vi ser er både nedbrytende og sykeliggjørende, sier Austenå.

– Bruker i snitt seks uker fra endelig vedtak til uttransport

Geir Bang Danielsen

Avdelingsdirektør Geir Bang Danielsen i Politiets utlendingsenhet sier de jobber med å få ned saksbehandlingstiden.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Avdelingsdirektør Geir Bang Danielsen i Politiets utlendingsenhet (PU) kjenner seg ikke igjen i kritikken fra NOAS, og påpeker at de har egne team som bare jobber med Dublin-returer:

– Fra Utlendingsnemnda fatter endelig vedtak om retur etter Dublin-regelverket, bruker Politiets utlendingsenhet mindre enn seks uker på å gjennomføre en uttransport. Vi jobber aktivt med å kutte ned saksbehandlingstiden, sier han.

– PU må ofte ta menneskelige hensyn, som gjør at uttransporter blir utsatt. Det kan for eksempel være personer som trenger medisinsk oppfølging i Norge, mindreårige som skal uttransporteres og andre sårbare grupper. Ulike mottakerland, stiller ulike krav til når og hvor mange norske myndigheter kan returnere hver dag, forklarer Danielsen.

– Alle med Dublin-vedtak som samarbeider om returen blir prioritert når de tar kontakt med oss. Derfor har vi for eksempel en egen ansatt dedikert til returene. Ingen er tjent med at mennesker, spesielt ikke de som ønsker om å samarbeide om retur, blir værende unødvendig lenge på mottak i Norge.

– Vi opplever dessverre at rundt 35 prosent av alle personer med Dublin-vedtak forsvinner fra mottaket, da får PU en lengre frist å forholde seg til, sier Danielsen.

Uttransporteringer av Politiets utlendingsenhet

År

Asyl

Dublin

Andre

Totalt

2014

466

611

1051

2128

2013

422

356

920

1698

2012

447

379

746

1572

Langt flere «dublinere» er sendt ut i de fire første månedene i 2014 sammenlignet med foregående år.

Arbeider med å få til raskere saksbehandling

Tone Loge Tveter i Utlendingsdirektoratet

Tone Loge Tveter i Utlendingsdirektoratet sier Dublin-prosessen ofte tar for lang tid.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

UDI sier at de har forståelse for at det er en belastning for asylsøkere å vente på uttransportering.

– Dublin-prosessen tar ofte for lang tid. UDI har derfor satt i gang et arbeid for å forkorte saksbehandlingstidene i hele kjeden – inklusiv retur til ansvarlig Dublin-land, som er ansvaret til Politiets utlendingsenhet (PU). Målet for arbeidet er at sakene skal behandles så raskt som mulig. Vi legger blant annet opp til en annen organisering internt i UDI og til et tettere samarbeid mellom alle berørte etater, sier Tone Loge Tveter, assisterende direktør for asylavdelingen i UDI.

– Dessverre ser det ut til at det måtte et drap på tre personer til, før UDI og politiet nå samarbeider om å finne bedre løsninger for å bringe asylsøkerne raskest mulig til det landet som faktisk er ansvarlig for å behandle deres behov for beskyttelse, sier Ann-Magrit Austenå.