Hopp til innhold

Varsler rekordgebyr til norsk oppdrettsgigant

Mattilsynet har varslet oppdrettsgiganten SalMar om et rekordgebyr på grunn av dårlig fiskevelferd. Et uanmeldt tilsyn avdekket store mengder død og alvorlig syk laks i merdene til verdens nest største oppdretter.

Denne laksen har store sår på kroppen, og ble funnet da Mattilsynet hadde uanmeldt kontroll av oppdrettsanlegg på Trøndelagskysten for noen uker siden.

Denne laksen har store sår på kroppen, og ble funnet da Mattilsynet hadde uanmeldt kontroll av oppdrettsanlegg på Trøndelagskysten for noen uker siden.

Foto: Mattilsynet

Gebyret som er varslet, er etter det NRK erfarer på nesten 1,7 millioner kroner. Det er maks av hva Mattilsynet kan ilegge. Mattilsynet kan ikke kommentere hverken beløpet eller innholdet i varselet.

Bakgrunnen er et uanmeldt tilsyn som Mattilsynet gjorde sammen med Kystvakten i midten av april på Trøndelagskysten. Etaten dukket opp på ti ulike anlegg som tilhører forskjellige selskaper. Så langt er det bare SalMars virksomhet på Hjortøya utenfor Rørvik som har fått varsel om gebyr.

Store problemer

Mattilsynets avdelingssjef i Namdal, John B. Falch, sier at tilsynet i april avdekket mye syk og dårlig fisk.

På flere av anleggene var det store problemer. Det var mye fisk med store sårskader, såkalte vintersår, forteller avdelingslederen.

John Bjarne Falch

Mattilsynets avdelingssjef i Namsos, John B. Falch, ledet det uanmeldte tilsynet.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Dehydrert fisk

Vintersår oppstår ofte etter at oppdrettslaksen blir utsatt for avlusing. Det vil si at den enten spyles, børstes eller sendes gjennom varmt vann for å bli kvitt lusa. Resultatet kan være store skader i huden på fisken.

Det å leve med så store sår i sjøvann, medfører store smerter. Det påfører fisken betydelig stress. Fisken lekker kroppsvæske ut av sårene og blir dehydrert. Sårene er inngangsport for nye sykdommer. Det er godt dokumentert at fisken opplever smerte. Dette er veldig dårlig dyrevelferd, sier Falch til NRK.

All fisken med vintersår på bildene burde vært tatt opp tidligere og avlivet. Syk fisk skal slaktes og destrueres. Det skal oppdretteren ha gode rutiner for, sier John B. Falch.

Å ikke avlive åpenbart syk og svekket fisk er ulovlig.

Et vintersår dekker store deler av denne fisken, som ble funnet under Mattilsynets tilsyn.

Et vintersår dekker store deler av denne fisken, som ble funnet under aksjonen med Kystvakten.

Foto: Mattilsynet

Ulovlig å ikke slakte

SalMar bekrefter at selskapet har mottatt varselet fra Mattilsynet om forholdene på Hjortøya. Men de ønsker ikke å stille til intervju.

God fiskevelferd er grunnlaget for SalMars virksomhet. Vi jobber systematisk for å skape et miljø hvor laksen trives og holder seg frisk, skriver konserndirektør Roger Bekken i en e-post. Han lover at Mattilsynet skal få et grundig svar.

Fisken er dårlig ivaretatt

Samtidig som Salmar er under Mattilsynets lupe, er Riksrevisjonen på banen med en ny rapport om havbruksnæringen.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener det er kritikkverdig at norske myndigheter ikke har klart å følge opp utfordringene med dyrevelferd i oppdrettsbransjen.

Karl Erik Schjøtt-Pedersen

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

«Sykdom og dårlig velferd bidrar til økt dødelighet og til lavere kvalitet på fisken, og dermed til økonomiske tap», heter det i rapporten.

Undersøkelsen fra Riksrevisjonen viser at helsen og velferden til fisk i havbruksnæringen ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Næringen har et hovedansvar for å legge til rette så man unngår sykdom og har god velferd, sier Schjøtt-Pedersen til NRK.

Utsatte slakting

Tilsynskvitteringen fra det uanmeldte besøket i april, viser at SalMar hadde planlagt slakting på Hjortøya.

«Merd 4 var planlagt utslaktet, men dette ble avlyst.»

John B. Falch i Mattilsynet ønsker ikke å svare når han blir spurt om oppdretterne gambler på å ikke slakte ned merder med syk fisk. Ved ikke å slakte, kan man oppnå høyere vekt på fisken og dermed større fortjeneste.

Om det er økonomiske insentiver her, kan oppdretteren svare best på. Det er vanskelig å uttale seg om fortjeneste mot fiskehelse, sier avdelingssjefen.

Ubetydelig

En sånn bot er vel ikke all verden for lakseselskapene?

Det vi kan hente inn gjennom gebyrsatsen utgjør ikke en betydelig sum sammenlignet med inntjeninga i oppdrettsnæringa for øvrig.

Burde gebyrene vært høyere?

Det er et politisk spørsmål jeg skal la være å uttale meg om, sier John B. Falch.

Hei!

Vi jobber for tiden mye med saker om oppdrettsnæringen. Har du tips til oss, eller vet noe om næringen som du synes vi bør kjenne til eller sjekke ut? Send oss gjerne en e-post! Eventuelt kan du ringe oss på 95.22.30.63. Det samme nummeret kan du bruke på den krypterte appen Signal.