Politiet har utvidet siktelsen: Mener Furu har mottatt 11,2 millioner

Jan Helge Furu fra «Millioneventyret» må sitte fire nye uker i varetekt.

Jan Helge Furu pågrepet

TATT: Jan Helge Furu (til h.) ble pågrepet i Bærum for to uker siden.

Foto: SVERRE HOLM-NILSEN / NRK

Oslo tingrett vedtok i dag å forlenge varetektstiden med fire uker, etter at Furu ble fengslet første gang for to uker siden. Han er siktet for grovt heleri.

Da han ble pågrepet, var han siktet for å ha mottatt 7,5 millioner kroner. Nå har Økokrim utvidet siktelsen til at han skal ha mottatt 11,2 millioner kroner som kan stamme fra kriminell virksomhet.

Saken har forgreninger til flere land, og politiet trenger mer tid til å følge sporene til utlandet.

Godtok ikke varetekt

Retten mener det er fare for bevisforspillelse hvis Furu blir sluppet fri nå.

Furu har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Han godtok ikke forlenget varetektsfengsling i retten fredag.

– Når det ikke er lagt frem noe grunnlag for hva som skal være galt med disse pengene, er det etter vår mening ikke grunnlag for fengsling, sa hans advokat Anders Brosveet til NRK etter fengslingsmøtet.

Brosveet uttalte seg før kjennelsen var klar. Han har ikke svart på om de anker.

Advokat Anders Brosveet

ETTERLYSER BEVIS: Furus advokat Anders Brosveet mener det ikke er lagt fram bevis for at pengene stammer fra kriminell virksomhet.

Foto: SVERRE HOLM-NILSEN / NRK

– Mottok 11 mill.

Fredag 29. januar ble Jan Helge Furu pågrepet i Bærum. Han ble siktet for heleri, først for å ha mottatt 7,5 millioner kroner. Beløpet i siktelsen er nå altså økt betraktelig.

Pågripelsen var ifølge politiet en direkte konsekvens av Brennpunkt-dokumentaren «Millioneventyret», der Furu ble navngitt som en hovedmann i et mer enn 15 år gammelt investeringsprosjekt.

Flere hundre millioner kroner kan ha blitt samlet inn. Ingen av investorene har sett noe til pengene siden.

NRK forklarer

Hva er «Millioneventyret» som folk har investert i?

I mer enn 15 år har en gruppe skandinaver rekruttert investorer til et prosjekt som skulle samle verdier i ulike fond i skatteparadis.

Fond i skatteparadis skulle inneholde gamle penger

Noen stammet fra nazitidens Tyskland. Investorer som kunne hjelpe til med å få løst ut de enorme verdiene, skulle få del i avkastningen. De ble lovet to til fire ganger innsatsen tilbake.

Store summer

NRK og SVT har dokumentert at minst 116 millioner svenske og nær 50 millioner norske kroner er samlet inn. De faktiske beløpene kan være høyere. En av hovedmennene hevdet i svensk rett i 2010 at det var samlet inn 255 millioner svenske og 92 millioner norske kroner.

Investorene blir oppdatert ukentlig om status i «Prosjektet»

Gruppen hevder at selskapet Fairmont LTD er verktøyet for å få ut pengene. Det skal være registrert i Sveits, men det har ikke NRK funnet dokumentasjon for.

Flere av dokumentene som bakmennene har brukt for å vise at «Prosjektet» er reelt, har vist seg å være falske

Flere av bankmøtene som bakmennene refererer til, har ikke funnet sted, viser NRK undersøkelser. Den angivelige hovedbanken i Sveits kjenner heller ikke til «Prosjektet».

Økokrim aksjonerte

Den antatte norske hovedmannen ble pågrepet 29. januar 2021, siktet for grovt heleri av 7,5 millioner kroner

– Ikke gode nok bevis

Furu har hevdet han bare er en av mange investorer i prosjektet, omtalt som «Millioneventyret». Verken tingretten eller politiet tror på forklaringen. Økokrim mener Furu kan ødelegge bevis eller påvirke vitner dersom han slippes løs.

– Det er viktig at vi har kontroll på siktede de neste ukene, blant annet for å få i stand avhør av flere vitner eller kanskje medsammensvorne, sier politiadvokat Johan Strand Moldestad.

Politiadvokat Johan Strand Moldestad

VIL AVHØRE FLERE: Politiadvokat Johan Strand Moldestad ba om at Furu holdes i fengsel så han ikke kan påvirke vitner eller ødelegge bevis.

Foto: SVERRE HOLM-NILSEN / NRK

Forsvarer Brosveet mener derimot at politiet ikke har lagt frem gode nok beviser.

– Foreløpig er det ikke presentert noe om det som er relevant i saken, om pengene er utbytte fra en straffbar handling, sier han.

Økokrim tok Furus mobiltelefon og datautstyr da de slo til mot flere leiligheter i Bærum. Flere personer er avhørt i saken. Politiet vil snakke med flere.

Penger fra Sverige

Jan Helge Furu og Mikael Ivanoff

PARTNERE: Jan Helge Furu (til v.) og Mikael Ivanoff i en hotellobby. Bildet er udatert. Furu ble med i prosjektet i 2004.

Foto: PRIVAT

Store deler av de 11 millionene Furu er siktet for å ha mottatt, stammer fra Sverige. En av dem som har sendt ham penger, er Mikael Ivanoff. Han regnes som den svenske hovedmannen i investeringsprosjektet.

Ivanoff er under etterforskning for skatteunndragelse, og han er av svensk politi mistenkt for grovt bedrageri. Tingretten opplyser at Ivanoff kun skal ha oppført uføretrygd som inntekt, samtidig som han har overført millioner til Furu.

I Sverige skal minst 116 millioner kroner være investert i prosjektet de begge har deltatt i. I Norge har NRK oversikt over nær 50 millioner investerte kroner.

Ifølge en dom fra 2019 mottok Ivanoff flere millioner kroner fra et underslag i Nord-Sverige. Ifølge svensk politi mottok også Furu penger fra dette underslaget.

Se Brennpunkt-dokumentaren her:

De investerte millioner og ble lovet milliarder. I over 15 år har norske småsparere ventet på gevinsten. Men nå er hovedmannen borte vekk.

De investerte millioner og ble lovet milliarder. I over 15 år har norske småsparere ventet på gevinsten. Men nå er hovedmannen borte vekk.