Norge er meldt til torturkomiteen

Amnesty International Norge og Den norske Helsingforskomitèen er svært bekymret for forholdene til psykisk syke fanger i norske fengsler. Nå har de bedt Den europeiske torturovervåkningskomiteen granske behandlingen av psykisk syke innsatte på nytt.

Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark.

Her skulle Bjørn og andre sinnslidende innsatte gjerne vært, men de er ikke syke nok.

Foto: Leif Kristian Hatland / NRK

Bakgrunnen er Brennpunkts dokumentar ”Riktig vel bevart” som ble sendt på NRK1 i februar. Dokumentaren avslører hvordan alvorlige sinnslidende kriminelle får en nedverdigende behandling på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Når de er en fare for seg selv eller andre blir de lagt i reimseng eller satt i isolasjon over lang tid.

Bryter konvensjoner

Knut Bjarkeid på Ila vil melde saken inn for den europeiske torturovervåkningskomiteen.

Fengselsdirektør Knut Bjarkeid mener myndighetene bryter internasjonale konvensjoner.

Foto: Leif Kristian Hatland / NRK

— For alvorlig sinnslidende er behandlingen de får på Ila uverdig og inhuman, og i ytterste instans er det spørsmål om tortur og i strid med europeiske menneskerettigheter, sier direktør Knut Bjarkeid til NRK Brennpunkt.

Direktøren får støtte av Amnesty og Helsingforskomiteen som mener norske myndigheter bryter både europeiske konvensjoner og FN-standarder i sin behandling av psykisk syke kriminelle.

Tidligere kritikk ikke fulgt opp

Den europeiske torturovervåkningskomiteen (CPT) har flere ganger tidligere kritisert Norge for behandlingen av psykisk syke innsatte.

I 1993 uttrykte torturkomitèen bekymring for behandlingen av fanger på Ila. Komiteen anbefalte at psykisk syke innsatte skulle behandles på psykiatrisk sykehus og ikke bli værende i fengsel.

Etter et besøk til Norge i 2005 kom torturkomiteen med nok en rapport som dokumenterte mangel på sykehussenger og for kort behandlingstid for sinnslidende innsatte på Ila:

På samme måte som ved vårt besøk i 1993 møtte delegasjonen flere psykisk syke fanger ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt. (…)Den europeiske torturkomiteen minner om at psykisk syke innsatte skal ha nødvendige behandling ved en egnet institusjon. Rask overføring av disse fangene til en psykiatrisk institusjon som sørger for å gi dem riktig behandling bør bli høyt prioritert av norske myndigheter.

Den europeiske torturovervåkningskomiteen etter besøket i 2005

Brennpunkt dokumentaren ”Riktig vel bevart” avslører at lite er gjort siden den europeiske torturkomiteen påpekte forholdene både i 1993 og i 2005.

Les hele brevet til Den europeiske torturovervåkningskomiteen her: Brev til Den europeiske torturovervåkningskomiteen