Blir sykere i fengsel

Fire av fem innsatte på Ila har diagnoser på psykiske lidelser. Mange blir sykere av å sitte i fengsel, men får ikke den behandlingen de skulle ha.

Bjørn ser ut i marka, fra et vindu på Ila

Bjørn sitter på Ila, men har papir på at han ikke bør sitte inne.

Foto: Leif Kristian Hatland / NRK

- Du blir syk av å sitte i fengsel, sier Odd-Cato Kristiansen. Han er fengselsprest på Ila og kjenner historiene til dem som blir psykisk sykere på Ila.

-Noen av de innsatte på Ila er ikke gærne nok til å komme inn i psykiatrien og de er ikke friske nok til å være her. Men likevel blir de værende på Ila fordi vi ikke har noe annet sted å gjøre av dem.

Vondt blir verre

- Hvor ligger ansvaret her? Det er ikke vårt ansvar. Men vi blir tvunget til å ta ansvar fordi vi ikke kan ha disse menneskene gående ute. Det ville jo gjøre vondt verre og de blir sannsynligvis sykere og vil foreta seg enda mer. Noen må ta hånd om dem. Det blir altså forvaringsanstalten Ila som blir tvunget til å ta hånd om dem. Og det er jo helt høl i hodet, sier fengselsprest Odd-Cato Kristiansen.

- Det som gjør meg både fortvilet og sint er at ingen tar et overordnet ansvar. Det blir krangling mellom departementer, helsetilsyn og psykiatriske institusjoner frem og tilbake i årevis uten at noen klarer å skjære igjennom, sier fengselspresten.

Fengselsprest Odd-Cato Kristiansen på Ila.

Fengselsprest Odd-Cato Kristiansen på Ila er opprørt over politisk ansvarsfraskrivelse.

Foto: Leif Kristian Hatland / NRK

Innsatt og ansatt

Livet på Ila har form og struktur. Det er nøye fastsatte tider og rutiner for alle aktiviteter. Livet bak murene er et liv underlagt nærmest total kontroll.

Den nærmeste de innsatte kommer i kontakt med, er fengselsbetjentene. Hver innsatt skal ha sin egen kontaktbetjent. Betjentene observerer og dokumenterer hver dag hva en innsatt foretar seg i detalj.

To ganger i året blir disse rapportene lagt til grunn når det skrives miljørapporter. Miljørapportene er rettens grunnlag for å vurdere om en innsatt er moden for prøveløslatelse eller ikke.

For innsatte er disse observasjonene og rapportene vanskelige. Betjentene de omgås til daglig får en dobbeltrolle. Samtidig som de skal hjelpe og bygge opp en fange, er de også voktere. Det er de samme personene som foretar kroppsvisiteringer, gir straff for dårlig oppførsel og belønning for god oppførsel.

En av de innsatte sa det på denne måten: - Det er ikke lett å ha et OK forhold til en betjent som dagen før har tvunget deg til å kle deg naken for å sjekke dine hulrom for narkotika.