Tortur i norske fengsler

-Alvorlig sinnslidende kriminelle får en nedverdigende behandling i norske fengsler. Direktøren på Ila fengsels- og forvaringsanstalt fortviler over at psykiatrien ikke tar hånd om psykisk syke domfelte.

Remseng eller psykiatrisk behandling?

William tilbragte 12 timer i remseng på nyttårsaften. (Bilde fra filmen)

Foto: Leif Kristian Hatland / NRK

Se dokumentaren: Riktig vel bevart? Psykiatri i norske fengsler

Siden nedleggelsen av Reitgjerdet for over 20 år siden har det vært snakk om å opprette en egen ressursenhet for alvorlig sinnslidende kriminelle, men ingenting har skjedd.

Samfunnets søppelkasse

Fengselsdirektøren på Ila fortviler og kaller dagens behandling umenneskelig. - Jeg føler avmakt. Det er ingen som er dømt til inhuman og nedverdigende behandling, sier direktør Knut Bjarkeid på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

- Vi er samfunnets søppelkasse. Alle andre kan si nei til å ta imot de alvorlig sinnslidende kriminelle, unntatt fengslet. Når alle andre har sagt nei, er det kriminalomsorgen som blir sittende med dem, sier direktør Knut Bjarkeid på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Tortur

For flere innsatte er situasjonen kritisk. Når de blir psykotiske settes de på isolat eller i glattcelle. I de mest ekstreme tilfellene blir de lagt i remseng for at de ikke skal skade seg selv til døde.

- For alvorlig sinnslidende er behandlingen de får på Ila nedverdigende, i ytterste instans er det spørsmål om tortur og i strid med europeiske menneskerettigheter, sier direktør Knut Bjarkeid.

Knut Bjarkeid på Ila vil melde saken inn for den europeiske torturovervåkningskomiteen.
Foto: Leif Kristian Hatland / NRK

- Jeg sitter med ansvaret for at alle blir behandlet på en human måte. Men de alvorlig sinnslidende klarer vi ikke å behandle på en menneskeverdig måte.

- Alvorlig sinnslidende skal være i psykiatrien, uansett om de er kriminelle eller ikke, sier Bjarkeid.

Samme rett som andre

En innsatt er fratatt friheten, men han er ikke umyndiggjort. Når innsatte blir psykotiske kan de ikke tvangsbehandles i fengsel.

-De innsatte er i fengsel mot sin vilje. Hvis de i tillegg skal tvangsmedisineres, er det spørsmål om å ha total makt over et menneske. Det skal ikke kriminalomsorgen ha. Derfor må en alvorlig sinnslidende innsatt overføres til tvungen psykiatrisk behandling, sier direktør Knut Bjarkeid.

Bjarkeid har i brev til blant andre Kriminalomsorgen, Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsetilsynet varslet om at behandlingen disse innsatte får på Ila er uverdig og at han vil melde saken inn for den europeiske torturovervåkningskomiteen.

- Innsatte har samme rett til helsetjeneste og å bli innlagt på sykehus som alle oss andre når de er alvorlig psykisk syke, sier Bjarkeid.

En arbeidsgruppe skal nå utrede forslag til en spesialenhet for alvorlig sinnslidende innsatte. Rapporten skal være ferdig før sommeren 2009.

Se også hjemmesidene til Mental Helse: Mange reaksjoner etter Brennpunkt .

Hør Politisk kvarter 26. februar 2009 om kriminalomsorgsmeldingen .