Nato: – Holder nøye oppsikt med russerne i nord

Nato-ledelsen mener Russland opptrer aggressivt, og at Norge derfor får en stadig viktigere rolle i alliansen. En av Norges fremste russlandeksperter mener en militær opptrapping i nord kan få uheldige konsekvenser.

Joseph T. Guastella

Nato-general Joseph T. Guastella sier Nato holde nøye oppsikt med Russlands virksomhet i nordområdene.

Foto: Thierry Bordau / NRK

Generalmajor Joseph Guastella er assisterende stabssjef ved NATO-hovedkvarteret i Mons i Belgia. Han sier at Norge og nordområdene er svært viktige for Nato.

– I nord står Nato overfor et land som har utvist truende adferd – og dette er et viktig område for oss. Nato holder nøye oversikt over hva Russland foretar seg i nordområdene, sier han til NRK.

– Barske forhold

Guastella peker på at fem Nato-land, Norge, USA, Canada, Danmark med Grønland og Island, grenser opp mot Arktis.

– Det finnes uoverensstemmelser der, men det er Natos syn at alle er tjent med at de løses gjennom forhandlinger og diplomati, og ikke gjennom konflikt. Og der vil Norge spille en helt sentral rolle, sier han.

NRK fortalte i forrige uke at forsvarssjefen i morgen vil legge fram et dokument for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, der han anbefaler at Forsvaret tilføres i snitt ni milliarder årlig i 20 år for å opprettholde en troverdig forsvarsevne.

Om Stortinget vil gå med på det gjenstår å se, men forsvarsminister Ine Eriksen Søreide lovet samme dag å styrke Forsvaret både økonomisk og operativt.

NATO - Supreme headquarters allied powers Europe

Natos operative hovedkvarter i Mons i Belgia.

Foto: Thierry Bordau / NRK

Norsk ansvar

Guastella vil ikke kommentere enkeltheter i de norske omstillingsforslagene – heller ikke om det er fornuftig av Norge å trappe ned antallet overvåkingsfly og ubåter som i dag holder oversikt over russisk virksomhet i nordområdene.

Forsvarssjefen foreslår blant annet å nedlegge den norske Orion-skvadronen og kvitte seg med to ubåter, uansett om han får mer penger eller ei.

– Etterretning er en oppgave for hvert enkelt Nato-land. Det er et norsk ansvar å ha de rette styrkene for å gjøre dette, sier Guastella.

– Bør ikke vifte med Nato-flagg

En av Norges fremste eksperter på Russland, Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er skeptisk til Natos retorikk mot russerne.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen

Seniorforsker Julie Wilhelmsen i NUPI advarer mot å demonisere Russland.

Foto: NUPI

– Jeg mener at mye av Natos retorikk har vært veldig uheldig. Retorikken faller inn i et russisk fortolkningsbilde om at Nato er til stede for å nedkjempe Russland. Derfor blir en hissig og litt ensidig retorikk eskalerende, sier hun.

Wilhelmsen sier hun ikke tror at russerne vil reagere på at Norge styrker sitt forsvar i nord, så lenge vi ikke vifter med Nato-flagget ved grensen.

– Da vil det komme inn i et perspektiv der de allerede sier de er redde for en form for omringing av Russland fra Natos side. Vi bør ikke projisere bilder av et aggressivt og ekspansivt Russland, men heller være mer pragmatiske for å vente og se, sier Wilhelmsen.