Hopp til innhold

Landbruksministeren om griseavsløring: – Jeg er skikkelig irritert

Landbruksminister Olaug Bollestad reagerer kraftig på at det på ny er avslørt dårlig dyrevelferd hos norske svinebønder. Hun kaller dyrevernsaktivistenes bilder fra innsiden av fjøsene for grusomme.

Olaug Bollestad ser på aktivistbilder

Olaug Bollestad reagerer på bildene NRK viser fra norske grisefjøs.

Foto: Christian Ziegler Remme

Landbruksministeren sitter i departementet og ser på nye bilder og video fra norske grisefjøs. Flere ganger må hun trekke pusten dypt.

– Jeg blir helt målløs. Dette er grusomme bilder vi ikke kan være bekjent av i norsk dyrehold. Overhodet.

For to år siden, etter liknende avsløringer om dårlig dyrevelferd i grisefjøsene, gikk bransjen ut og lovet full opprydding. Svinenæringa garanterte at alle dyr skulle ha det bra. «Står det Gilde på pakka (...), skal du være trygg på at dyra har hatt det bra», skrev de i store reklameannonser. Men holdt bransjen det de lovet?

Dyrevernsaktivister har de siste to årene tatt seg ulovlig inn i 28 grisefjøs over hele landet, for å finne ut om dyrevelferden har blitt noe bedre.

En uavhengig ekspert har gjennomgått materialet for NRK og funnet til dels grove brudd på dyrevelferden i 26 av de 28 grisefjøsene.

– Jeg er skikkelig irritert over at det er så graverende fortsatt, sier Bollestad.

Hun mener også at bildematerialet avdekker flere brutte regler for dyrevelferd og understreker at det er hver enkelt bonde sitt ansvar å følge loven og sikre god dyrevelferd for grisene.

– De kan ikke fraskrive seg dette ansvaret. Disse ødelegger for hele næringa. Hvis du ikke kan sørge for god dyrevelferd, er du ikke i stand til å ha dyr, sier en opprørt landbruksminister.

Gris

Nye bilder fra norske grisefjøs viser løftebrudd fra kjøttbransjen.

Foto: Nettverk for dyrs frihet

– Mange brudd på dyrevelferdsloven

Også Mattilsynets administrerende direktør er klar på hva aktivistenes bilder viser.

– Det vi har sett er eksempler på dårlig dyrevelferd og i mange tilfeller brudd på dyrevelferdsloven. Det er bilder med mye møkk, syke dyr, fiksering og halebiting ikke minst, sier Ingunn Midttun Godal.

Men burde ikke Mattilsynet bruke sterkere virkemidler for å få slutt på mishandlingen?

– Det kan godt hende at vi burde det. Men dette er krevende saker, der vi står i et dilemma mellom på den ene siden å bidra til at bonden tar vare på dyra sine, og på den andre siden, hvis vi bruker de strengeste virkemidlene, kan ta fra bonden livsgrunnlaget.

Ingunn Midttun Godal ser på aktivistbilder fra norske grisefjøs

Sjefen i Mattilsynet ser på bildene NRK har publisert i dag.

Foto: Rune Hansen / NRK

Da NRK også for to år siden avslørte mishandling av gris varslet Mattilsynet tettere oppfølging. Etter de nye avsløringene innrømmer sjefen i Mattilsynet at de fortsatt har en lang vei å gå.

– Vi kan alltid bli bedre, men det er viktig for meg å påpeke at det er dyreeiers ansvar å sørge for god velferd for dyrene, sier Midttun Godal.

Les også: Derfor publiserer NRK aktivistbildene

For to år siden publiserte NRK en dokumentar som viste at det var veldig dårlig dyrevelferd hos en rekke svinebønder. Filmen skapte veldig sterke reaksjoner. Landbruksministeren, bondelaget og de store leverandørkjedene lovte å rydde opp. Men hva har egentlig skjedd siden den gang? En gruppe dyrevernaktivister har de to siste årene tatt seg inn på 28 gårder over hele landet. NRK har fått tilsendt bildene og publiserer dem fordi de dokumenterer forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning som tilsynsmyndighetene ikke fanger opp. Metoden er omstridt, og Norges Bondelag sier aktivistbildene ikke er representative for næringa.

VIDEO: Se Lørdagsrevyens innslag om griseindustriens brutte løfter