Flere mobilmaster på kartet

Nå er Brennpunkts søkbare mobilbasekart oppdatert til også å inneholde NetComs basestasjoner over hele landet, og du kan søke på stasjonene i ditt område. Fra før inneholder kartet oversikten over alle Telenors basestasjoner.

Basestasjoner

I januar 2010 fikk Brennpunkt nok en gang medhold i Klagenemnda for miljøinformasjon, og også NetCom måtte utlevere listen over sine basestasjoner i Norge.

I fjor sommer ble Telenor pålagt å levere ut sin liste slik at Brennpunkt etter kort tid kunne publisere kartet over GSM-stasjonene til Telenor. Her kan folk selv søke og se om de oppholder seg i nærheten av mobilsenderne.

Hemmelig informasjon

Oversiktene over hvor senderne står, hadde fram til da vært holdt hemmelig . Telenor henviste både til at listene var hemmelige av forretningshensyn og av hensyn til ”rikets sikkerhet”.

NRK Brennpunkt klaget avslaget fra Telenor om å få listene inn for Klagenemda for miljøinformasjon og fikk medhold i at opplysningene må regnes som miljøinformasjon.

Måtte gi listene til NRK

Etter at Telenor måtte gi fra seg listene over mobilsendere, ba Brennpunkt om å få tilsvarende lister fra NetCom. Som sin konkurrent, henviste NetCom til at informasjonen er forretningshemmelighet, og nektet å utlevere listene.

Brennpunkt klaget også dette avslaget til Miljøklagenemda. Nå er også NetCom pålagt å levere ut listene over basestasjonenes plassering:

Det er ikke tilstrekkelig å få vite hvor den nærmeste stasjonen er eller å få vite om en gitt mast/stasjon tilhører NetCom. Publikum er svært opptatt av spørsmålet om stråling fra mastene og deres plassering, og engasjementet er betydelig. NRK ønsker å få vite hvor mastene står slik at de kan formidle dette til publikum. Dette er bare mulig ved en fullstendig oversikt. Et hemmelighold vil være urimelig sett i forhold til allmennhetens informasjonsbehov.

Miljøklagenemndas vedtak i sak 2009/04 – NRK Brennpunkt – NetCom
Brennpunkts søkbare GSM-kart
Foto: Faksimile: Brennpunkt/Google

Nå er altså Brennpunkts GSM-kart oppdatert med også NetComs sendere.

— Med dette siste vedtaket er det hevet over all tvil at utplasseringen av basestasjonene ikke er noen privatsak for mobiloperatørene, sier Espen Andersen i NRK Brennpunkt. Han er journalisten og programmereren bak GSM-kartet.

— Nemnda antyder dessuten at den fysiske plasseringen av mastene i mange tilfeller i seg selv vil kunne betraktes som miljøinformasjon, uavhengig av den pågående diskusjonen rundt strålingsnivåer, sier Andersen.

Åpner for innblikk

NRKs advokat Jon Wessel-Aas har vært involvert i det juridiske arbeidet med å få ut listene fra mobiloperatørene. Han mener det er positivt at det ikke er bare myndigheter og selskaper som skal avgjøre hva som er nyttig informasjon for folk.

– Det er viktig at den nye miljøinformasjonsloven virker. Det åpner for et kritisk blikk på såkalte gjeldende miljøsannheter, sier Wessel-Aas.

Teletilsynet med eget kart

Etter at Brennpunkt begynte å jobbe med prosjektet, har Post- og teletilsynet gått i gang med å opprette en tilsvarende, offentlig database over radiosendere i Norge. Dette kartet er under testing, og er planlagt publisert i løpet av noen uker, ifølge informasjonsdirektør Elisabeth Sørbøe Aarsæther ved Post- og teletilsynet.

Sverige og Danmark var først ute med søkbare kart over basestasjoner, men i dag er det bare det danske kartet som er operativt.