Hopp til innhold

Kartlegger mobilantenner

Post- og teletilsynet skal lage en søkbar oversikt over norske mobilbasestasjoner i løpet av 2009. Dermed kan alle som ønsker det, finne ut hvorvidt de bor og oppholder seg i nærheten av en basestasjon.

Antennemast
Foto: Leif Kristian Hatland / NRK

Da dokumentarfilmen En strålende dag var sendt i fjor høst, ønsket NRK Brennpunkt å publisere et søkbart kart hvor alle basestasjonene er merket. Men Telenor holdt tilbake informasjonen om mobilbasestasjonene og henviste til rikets sikkerhet.

Brennpunkt klaget Telenor inn for Klagenemnda for miljøinformasjon og fikk medhold. Klagenemnda slo fast at Telenors hemmelighold av listen over mobilbasestasjoner er i strid med miljøinformasjonsloven.

Fant penger

Direktør Willy Jensen

Post- og teletilsynets Willy Jensen er i gang med å få laget en oversikt over mobilantenner i Norge.

Foto: Post- og teletilsynet

Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet sa i vinter at arbeidet med å lage et søkbart kart var i gang, men at de manglet penger, og derfor ikke hadde noen tidsplan. Nå forteller Jensen at han håper arbeidet er ferdig i løpet av året. – Vi har funnet penger til dette prosjetet internt, og er nå i gang med å invitere industrien til å komme med anbud i løpet av et par uker, sier Jensen til Brennpunkt nett. – Alle operatørene skal naturligvis være med, og vi ser for oss et søkbart kart liknende det Sverige har, men databasen vil ikke gi full oversikt over alle basestasjonene i hele landet med ett klikk.

Egen nettløsning

Espen Andersen, NRK Brennpunkt

Espen Andersen i NRK Brennpunkt venter fortsatt på listene over basestasjoner.

Foto: Per Ervland

– Jeg er redd søkemulighetene i Post- og Teletilsynets presentasjon vil begrense mulighetene for nærgående undersøkelser. Derfor ønsker vi oss fortsatt tilgang på rådataene, som miljøinformasjonsnemnda understreker at vi har krav på, sier journalist og programmerer Espen Andersen i Brennpunkt. – Vi ønsker å gjøre egne kjøringer på dataene, slik at vi kan lage en journalistisk og utdypende visuell, faktaorientert fremstilling på nett.

Listen klar

Dekningssjef Bjørn Amundsen, Telenor

Dekningssjef Bjørn Amundsen i Telenor har listen klar.

Foto: Telenor, Foto: Telenor

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, sier til Brennpunkt nett at han har listen klar til Post- og Teletilsynet, men Brennpunkt har ikke fått listen.

– Det er fordi Telenor har anket avgjørelsen og aventer nemndas behandling av klagessaken, sier Amundsen. – Telenor er positive til en søkbar database, og gir gjerne ut våre lister dersom alle operatørene gir fra seg opplysninger om basestasjonene. Det må også avklares hvilken informasjon listene skal inneholde; frekvenser, båndbredde, hvilke nett som skal inkluderes.

Anbud

Fristen for å delta i anbudskonkurransen går ut 25. juni. Etter det skal Post- og Teletilsynet velge en leverandør til å gjøre jobben slik den er utlyst i databasen for offentlige innkjøp:

Formålet med avtalen er å få utviklet en nettbasert tjeneste som viser plassering av radiosendere. (...)

Mengden radiobølger som omgir oss har økt betraktelig de siste årene. Krav om stadig bedre dekning og båndbredde på de mobile radiotjenestene har ført til at antallet radiosendere på landsbasis har økt kraftig.

Mange føler seg usikre på om dette kan ha betydning ha for egen og andres helse.Det er ikke PTs oppgave å vurdere eventuell helserisiko som følge av utsending av radiobølger. PT skal kun gi faktiske opplysninger om plassering av radiosendere og hvor høy effekt disse sender med. For å gjøre det enklere for publikum å finne ut hvor slike radiosendere er plassert, har PT vedtatt å lage en nettbasert søketjeneste for søk etter radiosendere i Norge.

Tjenesten skal i første omgang vise opplysninger om radiosendere i offentlige mobilnett i Norge. Løsningen som velges skal gi PT anledning til å utvide nettjenesten til også å omfatte andre typer radiosendere, som radarer, radiolinjer, kringkasting, WiMAX, PMR osv

www.doffin.no