Hopp til innhold

– Lovstridig hemmelighold av mobilmaster

Telenor pålegges å gi Brennpunkt listen over mobilbasestasjoner.

Stråling

ÅPENHET: Telenor er pålagt å utlevere listen over sine basestasjoner.

Foto: NRK

Telenor nektet å utlevere listen under henvisning til ”sikkerhets- og konkurransemessige forhold”, men hemmeligholdet strider mot miljøinformasjonsloven, konkluderer Klagenemnda for miljøinformasjon.

Vil publisere databasen

Brennpunkt ønsker å publisere en database som viser hvor mobilbasestasjonene står. Prosjektet er en oppfølging til dokumentarfilmen ”En strålende dag” som ble sendt i fjor høst.

Brennpunkt: En strålende dag!

Denne uken ga Klagenemnda for miljøinformasjon NRK medhold i at hemmeligholdet er i strid med miljøinformasjonsloven.

Loven skal sikre publikums rett til å skaffe seg informasjon om forhold som kan medføre ”en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet”.

–Plikter å utlevere dataene

I sitt vedtak skriver nemnda:

”Det forhold at det er utplassert mobilmaster i et slikt omfang som i dag, er relativt nytt. Selv om faglige vurderinger klart tyder på at det ikke er helserisiko forbundet med mastene, vil det alltid være noe usikkerhet knyttet til dette fram til man har mer erfaring og kunnskap. Spørsmålet engasjerer mange mennesker, deriblant personer som, berettiget eller uberettiget er engstelige for en eventuell stråling fra mastene. På bakgrunn av lovens formål, som blant annet er å gjøre det lettere for den enkelte å beskytte seg mot helse- og miljøskade, og å kunne på virke i miljøspørsmål, har flertallet i nemnda etter en samlet vurdering kommet til at Telenor har plikt til å utlevere informasjonen.”

Les hele vedtaket fra Miljøinformasjonsnemnda

Kun gjennom tilsynet

Telenor har i sakens anledning tatt kontakt med Post- og teletilsynet.

– Telenor ønsker å bidra til å lage en database og er positive til at denne informasjonen blir offentlig kjent gjennom Post- og teletilsynet, men da som en samlet oversikt over alle operatørene og ikke bare Telenor, sier Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet bekrefter at de har satt i gang arbeidet med å lage et kart som skal være søkbart for publikum.

– Problemet er finansieringen, vi må betale det selv. Vi hadde håpet å få dette ferdig første halvår 2009, men nå har vi ikke lenger noen tidsplan, sier Jensen til Brennpunkt nett.