Hopp til innhold
Kommentar

Derfor lager vi Sexguiden

Du trodde kanskje – som meg – at det var nok sex på internett fra før? Så feil kan man ta.

Hånd som holder en mobiltelefon. På skjermen ser man at det står Sexguiden, og så ser man et svart/hvitt-bilde med to lyse kvinner som er nakne og ligger på hverandre.

NRKs nye guide til sex.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Sex er ikke mangelvare i dagens samfunn. Det er blikkfang i nettavisene, salgsvare i pornoindustrien, og ellers et ganske gjennomgående trekk i populærkulturen og på de plattformene der unge lever sine liv.

Men det fins mindre av den gode, informative journalistikken om sex. Det vil NRK gjøre noe med. Hvorfor? Fordi sex er sunt – det er bra for oss! De fleste har et forhold til sex, og det er noe som mange i perioder sliter litt med. Sex er dessuten noe som må læres, kanskje flere ganger gjennom livet, fordi vi forandrer oss.

Innsiktssamtaler med over 20 sexologer, psykologer, terapeuter og interessegrupper peker på særlig to utfordringer:

  • Unge får i realiteten mesteparten av seksualundervisningen fra porno. Det kan skape et urealistisk og unyansert bilde av hva sex er, og det kan bidra til både prestasjons- og kroppspress.
  • En del voksne har sex på måter de ikke liker.

Som allmennkringkaster ønsker NRK å bidra til en realistisk og mangfoldig framstilling av sex, som både kan opplyse og inspirere. Og når vi først skal skrive om sex, så vil vi ta temaet på alvor og gjøre det ordentlig. Derfor har vi laget Sexguiden, der frivillige par demonstrerer 60 ulike sexstillinger (de har ikke sex på bildene, altså, men de stiller seg opp i de forskjellige posisjonene foran kamera). Derfor har NRK også gjennomført en stor spørreundersøkelse om sex, snakket med ungdommen selv, og rådført oss med en lang rekke eksperter for å finne ut av hva det er viktig å lage journalistikk på. Her kommer det mer i tiden framover.

Med Sexguiden vil NRK formidle at det ikke fins noen fasit på hvordan man skal ha sex, men at mulighetene er mange, og at sex ikke nødvendigvis er som i porno. NRK ønsker å bruke Sexguiden som et utgangspunkt for gode samtaler og journalistikk om sex. Det kan forhåpentlig føre til refleksjoner rundt sex og kropp – du kan ha god sex uansett kropp – og føre til mer trygghet i den seksuelle utforskningen.

Men de unge som har vokst opp med porno, er det virkelig bilder av 60 sexstillinger som skal til for å gjøre dem trygge i senga? Det er selvfølgelig ikke nok i seg selv, men vi tror Sexguiden og den øvrige journalistikken vår kan være gode supplement til det de lærer på skolen og det de ser på nettet. Ved å vise ekte kropper i forskjellige fasonger, får unge og voksne forhåpentligvis et litt annet bilde av både sex og seg selv.

Selve guiden blir heller ikke publisert alene, allerede i dag kommer saker som forhåpentligvis kan gi folk gode råd og nye perspektiver. Blant annet kan du lese om hvordan man får «piffen» igjen i forholdet, høre fagfolk forklare hvordan folk flest har et altfor snevert bilde av hva sex er, og få avkreftet noen fordommer om at funksjonshemming betyr slutten for sexlivet.

Det relasjonelle er også et helt sentralt aspekt ved sexlivet for mange. Dette lager NRK også journalistikk på, senest med podkastserien «Havarikommisjonen» og tv-serien «Gift». Vi planlegger også nettartikler om dette temaet som en del av satsingen.

Noen vil sikkert mene at også vi bidrar til å gjøre samfunnet mer sexfiksert med dette. Men selv om det er mye snakk om sex i dag, så viser NRKs undersøkelser at mange savner god informasjon om sex. Det har NRK lang tradisjon for å bidra med, helt fra da «Kroppen» med Trond-Viggo Torgersen ble sendt som Barne-TV i 1981. Serien har blitt hyllet for både sin åpenhet og pedagogiske tilnærming, men den fikk massiv kritikk da den ble lansert.

Sexguiden og all journalistikken som følger med, er 2021-versjonen av seksualopplysning. NRK ønsker at det skal føre til økt kunnskap, større åpenhet og trygghet, inspirasjon og nye samtaler om sex. Som til slutt gjør at enda flere får et sexliv de trives med.

Derfor lager vi Sexguiden.