NRK Meny
Normal

Anundsen må svare i Yasmin-saken

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) krever svar fra justisminister Anders Anundsen (Frp) på hvorfor menneskehandelsofferet Yasmin skal sendes ut av Norge.

Yasmin

Yasmins støttespillere tror ikke hun overlever dersom hun sendes ut av Norge.

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

Karin Andersen

SVs Karin Andersen har bedt justisministeren forklare stortinget hvorfor Yasmin skal sendes ut av Norge.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Menneskelige hensyn og vern av ofre for menneskehandel har ingen mening hvis ikke denne saken gir rett til beskyttelse i Norge, skriver Andersen i et spørsmål til justisministeren.

Høyesterett forkastet nylig Yasmins anke på asylavslaget i Norge, og ifølge Dublin-reglene skal hun uttransporteres til Ungarn, der hun allerede har fått innvilget asyl.

Yasmin, som er av somalisk opprinnelse, søkte asyl i Norge i 2009 etter at hun skal ha greid å rømme fra bakmannen sin.

I dag er hun imidlertid svært syk og hjelpetrengende etter over 15 år som tvangsprostituert, og i Ungarn har hun ingen som kan hjelpe henne. Hun snakker heller ikke språket og har ingen formelle rettigheter fordi hun har vært i Norge så lenge.

– Dublin-reglene hjemler, men krever ikke retur til førsteland. Vil statsråden ta initiativ til at Norge ikke bruker Dublin-avtalens returmulighet i slike grove saker, spør Andersen.

Les også:

I Brennpunkt-dokumentaren «Fortell og forsvinn» forteller Yasmin hvordan hun havnet som sexslave i Norge. Illustrasjon: Renate Rognan/Kjersti Lofthaug/NRK

Video: Yasmin forteller hvordan hun ble et offer for menneskehandel

– En viktig prinsippsak

Høyesteretts beslutning om å forkaste anken til Yasmin vekker sterk bekymring i SV.

Landsstyremøtet gikk søndag inn for en støtteuttalelse til den somaliske kvinnen. Landsstyret krever i uttalelsen at ofre for menneskehandel får et reelt vern.

– Det er avgjørende for å bryte ut av grepet til bakmenn og vitne mot dem. Norge må gi Yasmin opphold i stedet for å benytte en stivbeint og rigid tolkning av Dublin-avtalen, heter det i uttalelsen.

Yasmin anmeldte bakmannen til politiet, men saken ble henlagt. Derfor har hun heller ikke noe formelt krav på beskyttelse i Norge som offer for menneskehandel.

– Det er en utrolig viktig prinsippsak for SV. Sårbare mennesker som er ofre for menneskehandel, skal få god beskyttelse i Norge. Vi er bekymret for ringvirkningene av denne dommen, sier SV-nestleder Snorre Valen.

Afrikanske kvinner blir grovt utnyttet som sex-slaver i Europa. Da Yasmin meldte seg for norsk politi, var hun 27 år, analfabet og så syk at hun neppe noen gang kunne få en normal jobb. Hun flyktet fra en mann som har traffikert henne Europa rundt som sex-slave. Norske politikere lover at de som våger å vitne om sine bakmenn skal få beskyttelse, men Yasmins framtid er like usikker nå som da hun var tvunget til å leve som prostituert.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Fortell og forsvinn»