Hopp til innhold

– Yasmin spør om hun må tilbake til prostitusjon

Høyesterett har forkastet anken til menneskehandel-offeret Yasmin. Den somaliske kvinnen må derfor ut av landet.

Yasmin tror ikke hun overlever dersom hun sendes ut av Norge

Yasmins støttespillere tror ikke hun overlever dersom hun sendes ut av Norge.

Foto: Mari Allgot Lie / NRK

Wenche Hovland

Leder for krisesenteret i Florø, Wenche Hovland har tatt seg av Yasmin siden 2009.

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

– Jeg har ikke ord. Det er helt tragisk og uforståelig, Vi har kalt inn ekstravakter som er sammen med henne hele tiden nå. Hun er suicidal, sier leder for krisesenteret i Florø, Wenche Hovland til NRK.

Yasmin besvimte med en gang hun hørte om dommen og dissosierer hele tiden.

– Yasmin sier at hun vil til mamma og vil dø og spør om hun må «tilbake til menn nå».

Norges øverste domstol har vurdert om det er et brudd på Den europeiske menneskerettskommisjonen (EMK) artikkel 3 å sende henne tilbake til Ungarn, der hun tidligere har fått asyl.

I Brennpunkt-dokumentaren «Fortell og forsvinn» forteller Yasmin hvordan hun havnet som sexslave i Norge. Illustrasjon: Renate Rognan/Kjersti Lofthaug/NRK

Video: Yasmin forteller hvordan hun ble et offer for menneskehandel

Fortalte om et liv som sexslave

Yasmins historie ble kjent gjennom Brennpunkt-dokumentaren «Fortell og forsvinn».

Etter 15 år som tvangsprostituert kom Yasmin og hennes bakmann til Norge i 2009. Da greide hun å rømme til et krisesenter.

Les mer: Sexslaven Norge vil kaste ut

Bakmannen ble anmeldt til politiet, men saken ble henlagt. Derfor har Yasmin heller ikke noe formelt krav på beskyttelse i Norge som offer for menneskehandel.

Vant i tingretten, tapte i lagmannsretten

I 2009 søkte Yasmin om asyl i Norge, men søknaden ble avvist av UDI og UNE fordi hun allerede hadde fått opphold i Ungarn.

Yasmin tok saken til tingretten, der hun vant og fikk medhold i at søknaden hennes skulle realitetsbehandles. Men staten anket til lagmannsretten, som i fjor slo fast at det ikke er et brudd på EMK å sende henne ut av landet.

I ettermiddag ble Høyesteretts-dommen klar.

– Ekstraordinære omstendigheter

Høyesterett sier seg enig i lagmannsrettens vurdering, at det må helt ekstraordinære omstendigheter til før man kan si at EMK er brutt.

I dommen fra lagmannsretten står det at Yasmin er alvorlig fysisk og psykisk traumatisert, preges av en alvorlig posttraumatisk stresslidelse og dissosiasjon, lett besvimer under stress, og at hun har prøvd å ta sitt liv.

De slår også fast at hun vil leve under vanskeligere forhold i Ungarn enn i Norge.

– Ikke livstruende

Ifølge dommen fra Høyesterett oppfyller lagmannsretten sin plikt til å foreta en bred og grundig vurdering av saken.

Høyesterett mener helsesituasjonen til Yasmin ikke er livstruende, og at beskrivelsen av situasjonen i Ungarn ikke tilsa at norske myndigheter måtte ha en særskilt forsikring fra ungarske myndigheter.

Støttegruppa vurderer nå om de skal ta saken videre til Menneskerettsdomstolen.

Afrikanske kvinner blir grovt utnyttet som sex-slaver i Europa. Da Yasmin meldte seg for norsk politi, var hun 27 år, analfabet og så syk at hun neppe noen gang kunne få en normal jobb. Hun flyktet fra en mann som har traffikert henne Europa rundt som sex-slave. Norske politikere lover at de som våger å vitne om sine bakmenn skal få beskyttelse, men Yasmins framtid er like usikker nå som da hun var tvunget til å leve som prostituert.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Fortell og forsvinn»