Hopp til innhold

– Siste sjanse for au pair-ordningen

Tilsynet av vertsfamilier for au pairer i Norge er så dårlig at den filippinske ambassaden har egne svartelister. Nå gir regjeringen ordningen en «siste sjanse», i form av en karanteneordning for utnyttere.

Au pair

Stortingsrepresentant Jette Christensen har ingen problemer med den filippinske ambassadens selvjustis. Nå lager regjeringen strengere regler for vertsfamiliene.

Foto: Brennpunkt / NRK

Norske myndigheter fører ikke tilsyn med norske vertsfamilier. Derfor har den filippinske ambassaden tatt saken i egne hender, og laget en egen svarteliste.

Systemet fungerer på følgende måte: En au pair som opplever at vertsfamilien ikke opprettholder kravene til kulturutvekslingen, kan sende inn en formell klage til ambassaden. Derfra kan ambassaden sette familien opp på en liste som fører til at familien ikke får godkjent fremtidige au pair-kontrakter.

– Vi har dermed mulighet til å avvise å autentisere deres kontrakt, sier Lenna Eileen C. De Dios-Sison til NRK.

Regjeringen tar affære

Nå går regjeringen inn for å stoppe vertsfamilier som utnytter ordningen.

«Au pair-ordningen gir en ung voksen mulighet til å lære et annet språk og en annen kultur gjennom å bli inkludert i en familie i vertslandet. Som gjenytelse skal au pairen gjøre lettere husarbeid og hjelpe til med barnepass. Dessverre utnytter enkelte ordningen. Noen presser au pairene til å jobbe mer enn de skal. Andre begår grovere, til og med kriminelle forhold», skriver Justis- og beredskapsdepartementet på sine hjemmesider.

Dette er tiltakene:

  • Tilrettelegging for raskere overgang mellom tillatelser, altså at au pairene skal kunne bytte familier enklere
  • Styrket informasjonsarbeid
  • Vertsfamilien skal dekke au pairens hjemreise
  • Justert beløp for lommepenger (5000 kr.) og språkkurs (7500 kr.)
  • Bidra til bedre etterlevelse av skattereglene
  • Begrensning av personkretsen som kan bli au pair
  • Informasjon/rådgivningstjeneste for au pairer og vertsfamilier
  • Karanteneordning for vertsfamilier

Les mer utfyllende om punktene her (ekstern lenke).

Det siste punktet, karanteneordningen, er ikke ulikt den ordningen den filippinske ambassaden i dag praktiserer.

«Dersom det er fattet vedtak om karantene, vil det ikke kunne innvilges oppholdstillatelse til au pair hos vedkommende vertsfamilie i en nærmere bestemt periode», heter det i meldingen fra regjeringen.

Hvor lang denne karanten skal vare er ikke ennå fastsatt, men skal komme på plass før sommeren.

Bekymret over at det er nødvendig

Stortingsrepresentant Jette F. Christensen er skuffet over at denne karanteneordningen i det hele tatt er nødvendig, men hun vil ikke si at hun er mot hele au pair-ordningen.

– Jeg er mot den måten mange behandler au pairer på. Det bekymrer meg at denne karanteneordningen i det hele tatt er nødvendig. Nå har vi lagt frem en rekke forslag, så får vi se om de hjelper. Vi vil la disse tiltakene virke en stund, og så ta en ny forskningsrunde for å se om de har fungert, sier hun til NRK.no.

Dagens nyhet om praksis på den filippinske ambassaden i Norge har fått mange reaksjoner. Christensen er utelukkende positiv til at de har prøvd å fikse opp på egen hånd.

– Jeg synes det er veldig bra. Det er en del av det regjeringen legger opp til med karanteneforslaget. Hvis du ikke klarer å oppfylle kravene, får du heller ikke lov til au pair.

Også justisminister Grete Faremo uttalte seg i saken i spørretimen i Stortinget onsdag.

– Vi er mange som ser at au pair-ordningen har utviklet seg fra kulturutveksling til en ordning med mange og klare svakheter. Jeg er ikke fornøyd. Jeg må innrømme at for meg er dette en ordning som henger i en tynn tråd. Vi skal følge nøye med, sa Faremo.