– Vil frata omstridt barnelege retten til å kreve refusjon

Legen som bruker 15 sekunder per pasient risikerer nå å miste retten til å kreve refusjon fra staten.

Håvard Skjærvik, barnelege går mot en parkert bil mens han ser strengt inn mot kamera

Barnelege Håvard Skjærvik har fått kritikk for å bruke så lite som 15 sekunder per pasient. Nå kan han miste refusjonsretten.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Barnelege Håvard Skjærvik fikk tidligere i år beskjed fra Helfo om å betale tilbake fem millioner kroner til staten. Grunnen var uriktig takstbruk.

Nå går kontrollavdelingen i Helfo enda lenger.

I et brev til Helse Sør-Øst og til Skjærvik kommer det et alvorlig varsel.

«Vi vurderer å fatte vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning». Dette skriver seksjonssjef Ole Trapness i Helfo Kontroll.

Det betyr at Helfo nå vurderer å frata barnelegen retten til å kreve refusjon.

Ole Trapness

Seksjonssjef Ole Trapness i Helfo Kontroll vurderer om barnelegen i Arendal skal miste retten til å praktisere for trygdens regning.

Foto: Marie Gjerver / NRK

Kontroller viser at barnelegen ved Arendal Spesialistsenter bruker så lite som 15 sekunder per pasient. Likevel har han krevd refusjon fra staten for dette.

Skjærvik har også krevd spesialisttakst for voksne pasienter selv om han er barnelege.

Han fikk 1,3 millioner kroner fra Helse Sør-Øst i driftstilskudd i 2018.

Ingen over

Tall som NRK Brennpunkt har systematisert, viser at Skjærvik hadde 3380 ulike pasienter innom i 2018. De var hos ham til sammen 12.400 ganger.

– Det er et usedvanlig høyt tall, sier fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst.

Det er det regionale helseforetaket som skal følge opp driftsavtalen med spesialistene.

Det høye tempoet ga barnelegen i Arendal en inntekt fra Helfo på over 14 millioner i 2018. Ingen andre avtalespesialister i landet fikk like mye. Skjærvik tok ut nesten ni millioner mer enn neste barnelege på lista i fjor.

Tilbakeviser kravet

– Min klient har mottatt varselet fra Helfo, men vi tilbakeviser grunnlaget for dette, sier Skjærviks advokat Bjørn Stordrange.

Advokat Bjørn Stordrange

Advokat Bjørn Stordrange sier at hans klient tilbakeviser grunnlaget for varselet fra Helfo

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Varselet om å frata min klient retten til å praktisere for trygdens regning, bygger på HELFOs egne beregninger og vurderinger. Disse er bestridt, sier advokaten.

Helfo kan via kontroller finne alvorlige forhold ved en helseaktørs refusjonskrav. I enkelte tilfeller har etaten derfor ikke tillit til helseaktøren. Da kan vedkommende miste retten til å praktisere for trygdens regning.

I disse sakene får ikke helseaktøren lenger refusjon fra folketrygden for behandling eller tjenester han yter.

Et slikt vedtak fra Helfo vil dermed å alvorlige økonomiske konsekvenser for Håvard Skjærvik.

– Helfo bør avvente

– Jeg mener det vil være fornuftig om Helfo nå tok en pause og avventet til dette er blitt vurdert av rettsapparatet. Det vil være naturlig å la en uavhengig og nøytral part vurdere saken, sier advokat Stordrange.

Han viser til at Skjærvik har tatt tilbakebetalingskravet til retten. Den første saken skal opp på nyåret.

– Det er riktig at Skjærviks anvendelse av takstene er grunnlaget for varselet. Han mener at han har holdt seg innenfor regelverket i bruken av disse. Min klient ser fram til å få dette prøvet for retten, sier advokaten.