Hopp til innhold

– Sykehus jukset til seg millionbeløp

Nye beregninger viser at Vestre Viken Helseforetak kan ha fått utbetalt nesten 18 millioner kroner for mye ved å bruke feil takster. Ledelsen ble varslet allerede i 2012, uten at noe ble gjort.

Torbjørn Almlid

Styreleder i Vestre Viken HF, Torbjørn Almlid, sier det har foregått et systematisk juks ved Drammen sykehus.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Det er en alvorlig sak vi har på bordet.

Slik innledet administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff i Vestre Viken HF da styret i dag behandlet saken om kodejuks ved Avdeling for patologi ved Drammen sykehus.

Nils Fredrik Wisløff

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff i Vestre Viken HF leser rapporten fra PwC.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

I fjor ble helseforetaket anmeldt til politiet for å jukset med koder, som gir utbetalinger fra forvaltningsetaten Helfo til sykehuset.

Den gangen mente Helfo og politiet at sykehuset hadde fått utbetalt rundt åtte millioner kroner for mye i perioden 2011–2016 på grunn av feil kodebruk.

Etter anmeldelsen hyret Vestre Viken selv inn revisjonsselskapet PwC for å gjennomføre en ekstern gransking. I dag forelå rapporten, og den viser et langt større omfang av juks enn tidligere antatt.

PwC har sett på forholdene helt tilbake til 2002. Og skriver følgende i rapporten:

«Dette utgjør estimerte urettmessige refusjoner på til sammen 17,6 millioner kroner i hele perioden fra 2002 til 2017.»

Systematisk juks

Rapporten plasserer ansvaret for kodejukset hos tidligere sjef for avdeling for patologi: «Det er vår vurdering at dette har vært gjort som bevisste handlinger av tidligere avdelingssjef».

Revisor-rapport om Vestre Viken HF

Ifølge en ekstern granskingsrapport har Avdeling for patologi ved Drammen sykehus fått utbetalt til sammen 17,6 millioner kroner for mye i perioden 2002–2016.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Har dette vært systematisk? spurte styreleder Torbjørn Almlid i Vestre Viken.
– Ja. Dette går helt tilbake til 2002 og det har levd sitt eget liv. Det har blitt foretatt betydelige urettmessige utbetalinger, svarte Stig Rune Johnsen fra PwC da han presenterte rapporten.

Ifølge rapporten fantes det en automatisk kobling i datasystemet, som gjorde at det ble krevd refusjon for merarbeid, selv når tidskravet ikke ble oppfylt.

– Er det avdelingssjef som har bedt systemansvarlig om å legge dette inn i datasystemet, spurte Almlid videre.
– Ja, svarte Johnsen.

Avdelingssjefen sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere rapporten før han har fått lest den i sin helhet. Han gir forøvrig uttrykk for at han ikke har gjort noe galt.

– Min klient har fått beskjed om at politiet har henlagt saken mot ham med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist», opplyser mannens advokat, Andrea Wisløff.

Saken mot Vestre Viken HF er fortsatt under politietterforskning. Politiet ventet med en påtaleavgjørelse til PwC-rapporten var klar.

Varslet allerede i 2012

Avdeling for patologi ved Drammen sykehus har et totalbudsjett på 55 millioner kroner i året.

I rapporten fra PwC kommer det fram at klinikkledelsen ble varslet om uriktig takstbruk allerede i 2012. Påstandene ble lagt fram for avdelingsleder som avviste dem. Ingen ytterligere undersøkelser eller avklaringer ble foretatt.

– Det har vært en regi på misbruk av koder som har vært intrikat og satt i system. Det er en av våre ansatte som har gjort dette. Vi skal ikke skylde på andre, sier styreleder Torbjørn Almlid om kodesaken.

– Det er ikke trivelig for noen å komme i et slikt uføre. Nå må vi være ydmyke og vi må forbedre oss.

Han påpeker også at varslingen i 2012 ikke ble fulgt opp godt nok.

– Man kan alltid spørre seg hvorfor dette ikke ble fulgt opp før. Men nå er vi der vi er, og vi må ta det derfra.

Almlid avventer nå politiets etterforskning av saken mot Vestre Viken, men sier at han og resten av styret kommer til å vedta en foretaksbot dersom det blir politiets konklusjon.

– Det er nok det enkleste. Pengene vi har fått inn urettmessig skal dessuten tilbakebetales i forståelse med Helfo.