– Det hjelper ikke at de har evnen, hvis de ikke har viljen

Afghanerne var kapable til å ta over ansvaret for sikkerheten i Faryab da de norske styrkene dro høsten 2012, mener den siste sjefen for den norske stabiliseringsstyrken i provinsen.

Exit Afghanistan

DEN SISTE SJEFEN: Oberst Odd Andreas Søbstad på et møte i sikkerhetsrådet i Faryab-provinsen i 2012. Han var den siste sjefen for den norske stabiliseringsstyrken i provinsen frem til høsten 2012.

Foto: Marius Arnesen / NRK

– Afghanske utfordringer må løses med afghanske løsninger, sa oberst Odd Andreas Søbstad høsten 2012.

Scenen er å finne i NRKs nye dokumentarserie «Exit Afghanistan», som er tilgjengelig i NRKs Nett-TV.

Den norske obersten var den siste sjefen for den norske stabiliseringsstyrken med base i Maimana i Faryab-provinsen. De norske styrkene trakk seg ut derfra høsten 2012, og overlot ansvaret for sikkerheten til afghanske sikkerhetsstyrker.

I «Exit Afghanistan» tegnes et dystert bilde av sikkerhetssituasjonen i tiden etterpå.

Beklagelig

Søbstad er i dag tilbake i Norge og jobber som lærer på Forsvarets stabsskole i Oslo. Han har ikke fulgt situasjonen i Faryab-provinsen nøye siden han dro derfra i månedsskiftet september-oktober 2012.

– Jeg har ikke noe klart bilde av hvordan det har utviklet seg i Faryab. Men jeg har sett en undersøkelse som maler er dystert bilde. Det er beklagelig og gir meg ingen god følelse, sier Søbstad til NRK.

(Saken fortsetter under bildet)

En norsk militærkolonne på vei gjennom en dal i utkanten av Maimana i Faryab-provinsen

NORSK KOLONNE: En norsk militærkolonne på vei gjennom en dal i utkanten av Maimana i Faryab-provinsen.

Foto: Marius Arnesen / NRK

Obersten er ikke overrasket hvis det stemmer at det har blitt mer uro i provinsen etter at de norske styrkene trakk seg ut.

Oberst Odd Andreas Søbstad

Oberst Odd Andreas Søbstad på Litteraturhuset i Oslo mandag, før visningen av NRKs nye dokumentarserie «Exit Afghanistan». Søbstad bor i dag i Oslo-området

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

– Vi så at posisjoneringen begynte før NATO dro. Det er mange konfliktdimensjoner som virker sammen på en og samme tid i Faryab: Partipolitikk med grupperingene Jumbesh og Jamiat, etnisitet, krigsherrer og selvfølgelig også ren kriminalitet, forklarer han.

Var optimist

Søbstad fulgte Afghanistan tett, og da spesielt Faryab-provinsen, i flere år fra 2004.

– Utviklingen vi så frem til 2012, var at styrkene som skulle overta ansvaret for sikkerheten etter NATO ble bedre og bedre. Møtevirksomheten mellom provinsguvernøren og sikkerhetsstyrkene var lovende, og langtidsplanene for sikkerheten virket også lovende, forteller han.

– Min vurdering da jeg dro derfra var at de afghanske sikkerhetsmyndighetene med politiet, sikkerhetstjenesten og hæren, var kapabel til å håndtere sikkerhetssituasjonen hvis de ville og hvis de fikk klare føringer på hva de skulle gjøre, legger han til.

(Saken fortsetter under bildet)

Security Council i Maimana, provinshovedstaden i Faryab. Foto: Marius Arnesen / NRK 2012

VIKTIGE MØTER: Møte i Security Council i Maimana, provinshovedstaden i Faryab. Søbstad mener det er beklagelig hvis slike møter ikke lenger avholdes.

Foto: Marius Arnesen / NRK

– Evne, men ikke vilje

I ettertid har Søbstad fått rapporter om at afghanerne har sluttet å avholde de ukentlige møtene i sikkerhetsrådet, som ble ledet av provinsguvernøren. Søbstad mener disse møtene, som kom i stand på initiativ fra blant andre sikkerhetsstyrken i Maimana, hadde fungert bra i mange år.

– Hvis det nå er riktig at de har sluttet med møtene i sikkerhetsrådet, er det veldig beklagelig. Jeg er overrasket hvis det stemmer, men i så fall tyder det på at de ikke samarbeider på tvers, påpeker Søbstad.

– Det hjelper ikke at de har evnen, hvis de ikke har viljen, fastslår han.

Nye sikkerhetsledere

I månedene før de norske styrkene trakk seg ut av Faryab, ble provinsguvernøren byttet ut flere ganger. Guvernøren Batash ble innsatt dagen før de norske styrkene trakk de siste styrkene dro, og Søbstad rakk aldri å møte ham.

– Han fikk en tøff start med blant annet moskébomben i slutten av oktober, men han har også mange støttespillere i provinsen med sin etniske og politiske tilhørighet. Etter mitt syn kan det derfor ikke utelukkes at det som foregår er et etnisk eller politisk spill, sier Søbstad.

Afghanske soldater gjør seg klar for oppdrag i Jaka Pista, sørvest for Maimana

KLARGJØRING: Afghanske soldater gjør seg klar for oppdrag i Jaka Pista, sørvest for Maimana.

Foto: Marius Arnesen / NRK

Han forteller at det har vært flere andre skifter i ledelsen hos sikkerhetsaktørene i Faryab siden Norge dro derfra. Sjefen for politiet (ANP) ble såret under moskéangrepet og erstattet kort tid etter. Samtidig skal sjefen for sikkerhetspolitiet (NDS) også ha blitt byttet ut, mens sjefen for hærens 1. brigade i Faryab skal ha blitt skadd i april 2013.

– Det er med andre ord for tiden et helt nytt team i Faryab, konstaterer Søbstad.

Avsluttet kapittel

Søbstad synes det er spesielt å følge situasjonen i Afghanistan fra Norge gjennom mediene, uten å ha tilgang til den samme informasjonen han hadde da han jobbet tett med Afghanistan.

– På en måte er jeg interessert i å følge utviklingen i et område hvor Norge har lagt ned en innsats i åtte-ni år, forklarer han.

– Samtidig er det et kapittel som er avsluttet for Norges del. Vi må bare gi stafettpinnen videre, legger obersten til.