Hopp til innhold

Strømsgodset anmelder rasisme-saken til NFF

Klubben mener den eksterne granskingen har sørget for at det har kommet frem nye opplysninger i saken.

Henrik Pedersen under en Godset-kamp

Henrik Pedersen, tidligere trener for Strømsgodset, har hele tiden hevdet at han ikke har kommet med rasistiske uttalelser.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Strømsgodset Toppfotball har bestemt seg for å anmelde saken vedrørende tidligere trener Henrik Pedersen til Norges Fotballforbund.

Det opplyser klubben i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Advokatfirma Kleven & Kristensen har hatt ansvaret for undersøkelsene etter at tidligere trener Henrik Pedersen ble anklaget for å ha kommet med rasistiske uttalelser. Nå har advokatfirmaet kommet med sin konklusjon.

I pressemeldingen skriver styret i klubben at undersøkelsene som er gjort gir grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har opptrådt i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.

Elisabeth Lohk

Elisabeth Lohk er fungerende styreleder i Strømsgodset.

Foto: NRK

– Vi har kommet frem til en konklusjon, etter de undersøkelsene som er gjort, at det er brukt en del ord og uttrykk som vi mener er uakseptabelt i både klubben og idretten generelt, sier fungerende styreleder i Strømsgodset, Elisabeth Lohk, til NRK.

Hun vil ikke gå inn på hva som skal ha blitt sagt, men understreker at klubben mener det bør undersøkes videre.

«Strømsgodset Toppfotball v/styret er videre av den oppfatning at de ord og uttrykk som er brukt kan være i strid med Norges Idrettsforbunds (NIF) og Norges Fotballforbunds (NFF) regelverk» står det i pressemeldingen.

Henrik Pedersen er ikke trener i Strømsgodset lenger. Hvorfor har dere nå valgt å anmelde dette?

– Dette er jo en sak med flere parter involvert. Det er jo en varsler også. Og så har vi nulltoleranse for diskriminering og trakassering, forteller Lohk.

Iverksetter tiltak

For 19 dager siden avsluttet Henrik Pedersen sin trenerjobb i klubben. Det skjedde en uke etter at styret først fredet Pedersen som trener. Gjennom uka kom flere reaksjoner, blant annet fra spillere og supportere. Dermed ble klubben og Pedersen enige om å avslutte samarbeidet, etter drøye halvannet år med dansken som hovedtrener i Drammen. Pedersen tok over jobben etter Bjørn Petter Ingebretsen sommeren 2019.

Strømsgodset iverksetter nå tiltak for å unngå en kultur i klubbmiljøet der det utvikles sjargong og holdninger som er uforenlige med fotballens og idrettens verdigrunnlag.

I pressemeldingen som ble sendt ut da samarbeidet mellom Pedersen og Strømsgodset ble avsluttet 9. april, uttalte daværende styreleder Ivar Strømsjordet at han beklager at samarbeidet avsluttes på denne måten.

– Vi er oppriktig lei oss for at vi skilles under slike omstendigheter. Vi ønsker Henrik alt godt videre i trenerkarrieren. Vi har dyp respekt for både den fotballfaglige jobben og arbeidet med alle mennesker som han har utført i klubben vår, sa Strømsjordet den gangen.

Fungerende styreleder er onsdag ikke enig i at dette kan oppfattes som ros.

Hva tenker du om at tidligere styreleder nærmest roser Pedersen i pressemeldingen?

– Nå tror jeg ikke helt at det stemmer at vi roste han på noen som helst måte, men at det ble sagt fra andre i klubben det kan godt ha vært. Men det har ikke jeg noen kommentarer på. Vi besluttet ut ifra den saken som lå på bordet vårt, og det var i forhold til de uttalelsene som hadde kommet, ikke hans trenerkunnskaper, sier Lohk.

Stemmer det at han har fått en god sluttpakke?

– Det har jeg heller ingen kommentar til.

Strømsgodsets styreleder Ivar Strømsjorde

Ivar Strømsjordet var styreleder da anklagene mot Henrik Pedersen ble kjent. I etterkant har Strømsjordet valgt å trekke seg fra vervet. Det samme har daglig leder Dag Lindseth Andersen.

Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Pedersen fremdeles uenig

Henrik Pedersen har hele tiden nektet for rasismeanklager. Via sin advokat Erik Flågan har han onsdag kommet med sin reaksjon på anmeldelsen fra Strømsgodset.

– Vi tar styrets konklusjon til etterretning, men er uenige i styrets vurdering av at det foreligger grunnlag for å treffe en slik konklusjon. Vi vet lite om hva granskerne har gjort, hvem de har snakket med, hvorvidt de har fulgt opp våre henstillinger, og hvorfor de tilsynelatende ikke har satt uttalelser fra Henrik Pedersen inn i en riktig kontekst, skriver Flågan i en pressemelding.

– Henrik Pedersen har ettertrykkelig gitt uttrykk for sin nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning. Men han anerkjenner at enkelte ord og uttrykk han har brukt kan ha blitt oppfattet på en annen måte enn han har ment.

Henrik Pedersen ønsker selv ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, men i pressemeldingen står det at dansken vil fremlegge sitt syn og detaljene i saken overfor Norges Fotballforbund.

Slutt for flere

Jostein Flo, Strømsgodset

Jostein Flo er ikke lenger sportssjef i Strømsgodset. Han valgte å gi seg i jobben kort tid etter at klubben avsluttet samarbeidet med danske Pedersen. Flo er fortsatt i klubben i en rådgiver-rolle.

Foto: Azad Razaei / NRK

I etterkant av fratredelsen av hovedtrener var det flere personer som sa opp i Strømsgodset. Den første var sportssjef Jostein Flo som sa opp dagen etter at Pedersen forlot klubben. Etter det har både daglig leder og styreleder valgt å si opp.

Strømsgodset skriver i pressemeldingen at styret ønsker å understreke at tidligere trener skal anses uskyldig for eventuell opptreden i strid med idrettens regelverk inntil endelig avgjørelse foreligger.

Drammensklubben understreker i pressemeldingen at de har valgt å anmelde saken til NFF for videre håndtering der, fordi Strømsgodset Toppfotball ikke er tillagt domsmyndighet etter idrettens regler.

Nå er det opp til Norges Fotballforbund ved påtalenemnda å vurdere om det er grunnlag for å påtale saken til NFFs doms- og sanksjonsutvalg.

– Nå er det viktig å se fremover. Det har vært viktig å få ro i klubben, og ikke minst at de som er på fotballbanen har fokus på fotballen, sier Lohk og legger til:

– Men innad i organisasjonen har vi mange oppgaver som vi skal gjøre. Blant det er å få på plass en del rutiner som skal gjøre at vi slipper å komme i en situasjon som det vi har gjort nå.