Ringeriksbanen
Foto: Illustrasjon

Ringeriksbanen

Oppsummert

En ny jernbanetrasé mellom Sandvika og Hønefoss kan koste 26 milliarder kroner. På linjen skal det bygges en 23 km lang togtunnell fra Sandvika til Sundvollen, enten i ett eller to løp.

 • Slakter plan for Ringeriksbanen

  Et ekspertutvalg mener at Bane Nors Ringeriksbane-prosjektet har valgt feil modell og bommet med over to år i anslått byggetid. Byggeindustriens fagblad Bygg.no kan prosjektet bli 700 millioner kroner billligere med to tunnelløp.

 • Naturvernene kritiserer togplaner

  SV kritiserer regjeringens planer om å bygge Ringeriksbanen gjennom sårbare våtmarksområder ved Tyrifjorden. Natur og Ungdom mener toglinja ikke gir noen miljøgenvinst. Også Naturvernforbundet er kritisk.

 • Ringeriksbanen trolig ferdig i 2024

  Regjeringen går inn for Jernbaneverkets trasévalg og mesteparten av banen kommer til å ligge i tunnel mellom Sandvika og Sundvollen. Banen er planlagt ferdig i 2024, og skal redusere reisetiden mellom Oslo og Bergen med en time.

 • Gir klarsignal til Ringeriksbanen

  Regjeringen har besluttet å starte planleggingen av Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret i Hole kommune og Hønefoss. Vei og bane skal planlegges som ett prosjekt. Målet er byggestart i 2019. Kostnaden er samlet anslått til om lag 26 milliarder kroner.

 • Traseforslag for Ringeriksbanen

  Jernbaneverket og Statens vegvesen kom i dag med sin anbefaling om trase for Ringeriksbanen og ny E16 fra Kroksund til Hønefoss. Mens jernbanen foreslås lagt forbi Sundvollen, ser de for seg en ny veibro over Steinsfjorden et lite stykke lenger sør.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no