Hopp til innhold

«Hvor skiller Breiviks ideologi seg fra andre islam-skeptikere?»

Statsviter Anders Ravik Jupskås svarte leserne om høyrepopulisme.

Anders Ravik Jupskås i nettmøte på NRK.no

– Vi kjenner igjen trekk fra gammel høyreekstrem tenkning, sier statsviter Anders Ravik Jupskås.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Da Jupskås svarte leserne, lurte Knut på hvor Breiviks ideologi skiller lag med «mer "godkjente" ideologer som for eksempel Hanne Nabintu Herland? Hun er jo også særdeles islam-skeptisk og opptatt av å verne den klassiske kristen-europeiske kulturen.»

– Jeg tenker at de aller fleste ideologier bør aksepteres så lenge de ikke oppfordrer til vold. Det er mange likheter mellom Herlands utsagn og noen av synspunktene til Breivik. I tillegg til det du nevner, kan vi legge til motstanden mot en moderne likestilling og en autoritær innstilling (krav om mer respekt, displin og Herlands uttalelser om at Breivik burde vært skutt). Jeg har imidlertid aldri hørt at Herland tar til orde for vold eller å avskaffe demokratiet. Hennes politiske kamp er fullt ut legitim, så lenge den finner sted innenfor demokratiets grenser, svarer Jupskås.

Anders Behring Breivik har i sin forklaring sagt at han tror terskelen for voldshandlinger (fra militante nasjonalister) er senket. «Tror du han kan ha rett i det?,» lurte Bernt.

– Det stemmer at rasistisk vold har gått opp i mange europeiske land i de senere årene. I et lengre historiske perspektiv er det imildertid slik at aktiviteten til voldelig høyreekstreme går i bølger. Et økende fokus på militante islamister vil kanskje øke voldspotensialet hos de høyreekstreme. Disse gruppene har dessverre en tendens til å fremprovosere voldshandlinger hos hverandre, svarte Jupskås.

– Islamofobi er den nye antisemittismen

Jupskås, som for tiden holder på med en doktograd om nye høyrepopulistiske partier i Skandinavia etter 1970, i tillegg til å skrive en bok som heter «Ekstreme Europa», har pekt på at man i visse miljøer ser samme utviklingstrekk i synet på muslimer som synet på jødene.

– Vi kjenner det igjen fra gammel høyreekstrem tenkning, hvor man tilla alle jøder helt bestemte egenskaper, altså at jødene er sånn og sånn, sier Jupskås.

– Det er en ny form for antisemittisme, hvor det ikke lenger er jøden som er fienden, men muslimen. Det som skiller de to veldig klart fra hverandre, er at man ofte har snakket om en antisemittisme uten jøder, for der var det skummelt selv bare med en jøde, for de hadde så mye makt og innflytelse. Når det gjelder muslimene, er det en mye mer tradisjonell form for fordom, fordi det knytter seg til antall muslimer, og man har en idé om at Europa blir oversvømmet av muslimer. Dette ble aksellerert med murens fall i 1989 og har tiltatt i styrke særlig etter 11. september.

  • Les hva Jupskås svarte leserne her!

Anders Behring Breivik begynte i dag sin forklaring, som det er satt av fem dager til.

Jupskås tror den tiltaltes syn deles av et visst antall personer også i Norge.

– Jeg tror deler av Breiviks syn eller ideologi har klangbunn i deler av det norske samfunnet. Vi vet jo fra undersøkelser at rundt 1 av 5 – noen ganger så mange som 1 av 4 – mener at norsk kultur er truet av en økt innvandring. Men jeg tror svært få vil være enig i at Norge ikke er et "ekte demokrati". Demokratiske prosesser og verdier har stor støtte i Norge. Dessuten vil nesten alle ta avstand fra vold som et nødvendig virkemiddel, sier Jupskås

– Representerer ikke et større nettverk

Da Breivik leste opp sitt ferdigskrevne manus da han tok plass i vitneboksen i rettssalen i dag, hevdet han at han «snakker på vegne av mange».

– Jeg står som representant for norske og europeiske motstandsbevegelse og Knights Templar-nettverket. Jeg snakker på vegne av mange som ikke vil at våre rettigheter skal fratas oss, sa Breivik.

«I hvilken grad kan vi si at Breivik representerer et større nasjonalistisk nettverk i Europa?,» lurer en av NRK.nos lesere.

– Jeg tror ikke det er riktig å si at Breivik representerer et større nasjonalistisk nettverk. Vi har riktignok sett fremveksten av flere utenomparlamentariske organisasjoner de senere årene. Men sist gang de forsøkte å samle sine aktivister, var det svært få som dukket opp. Møtet fant sted i Aarhus for noen uker siden. Noen hundre dukket opp. Det kan selvfølgelig være noen personer ønsker å lage et større nettverk, men det ser ikke ut som de har noen folkelig oppslutning foreløpig. Jeg tror ikke de vil få det heller, det er for mye anti-demokratiske og voldelige holdninger i disse miljøene.

Les flere av spørsmålene og Jupskås' svar her:

Kristin: Alle disse begrepene går litt i surr synes jeg. Hva er egentlig forskjellen på en "nasjonalist" og en "Ultranasjonalist"?

Hei Kristin. Ja, det er mange begreper som brukes. Jeg synes kanskje at ultranasjonalist (eventuelt etnisk nasjonalisme) er bedre enn bare "nasjonalist". Sistnevnte begrep kan gi inntrykk av at man er ekstrem hvis man har en ekstra tilhørighet til sin egen nasjon (noe de aller fleste tross alt har). Ultranasjonalist kan imidlertid brukes for å understreke at den nasjonalisme vi snakker om er preget av høy intensitet og av ekskluderende forestillinger.

Petra: Kan du forklare kva nødrett i prinsippet betyr? Det er litt vanskelig å skjønne seg på etter alle misforståelsene.

Hei Petra. Nødrett står omtalt i straffelovens paragraf 17. Her heter det at en "handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen". Jeg er ikke jurist, men jeg kan vanskelig se hvordan Breiviks handlinger kan forsvared med henvisning til denne paragrafen.

Chris: Hvorfor refererer Breivik i så stor grad til Al Qaida som en organisasjon han beundrer, når dette er en organisasjon hans synspunkter stiller seg direkte imot i utgangspunktet?

Hei Chris. Det går jo an å beundre en motstanders evne til å organisere seg og til å påvirke samfunnet, uten at man sympatiserer med denne organisasjonen. Mange partier på høyresiden har for eksempel latt seg inspirere av den partiorganisering og aktivismen til kommunistpartier uten at de på noen som helst måte er enig i deres politiske mål.

Arnt: Hei Anders. Jeg lurer på om den store forskjellen man ser mellom Amerikanske og Europeiske definisjoner på høyre og venstresider er like store når det gjelder ekstremister? I dette tilfellet Høyre-ekstremister, selvfølgelig.

Hei Arnt. Nei, mitt inntrykk er at dette ganske likt. I det store standardverket om amerikansk høyreekstremisme av Lipset og Raab ("Politics of Unreason) fra 70-tallet, er oppfatning ganske lik. Det handler om grupper som omtaler motstandere som forrædere og som omtaler noen gruppers krav som illegitime. De er svært ofte anti-demokratiske, anti-feministiske, anti-kommunistiske og anti-egalitære (de anser forskjeller som naturgitt og at de derfor bør opprettholdes).

Anonym: Er det slik at høyreekstrimister ofte også har et religiøst syn? i og med at det er så mye snakk om etnisitet osv.

Hei "anonym". En del høyreekstremister har koblinger til ulike religiøse forestillinger, men dette er mer vanlig i USA, Øst- og Sør-Europa, Sær-Afrika, Israel og Japan for å nevne noen land. For eksempel den russiske bevegelsen Pamiat, Vatra Romanesca i Romania, den katolske versjonen av facisme i Francos Spania, gruppen Afrikaner Weerstandbeweging i Sør-Afrika, Kach-bevegelsen i Israel og høyreekstremes promotering av en statlig Shintoism i Japan er noen konkrete eksempler. I Norge knyttet Nasjonal Samling seg til norrøn mytologi og vi vet at Vigirid har gjort det samme i nyere tid.

Sander: Breiviks oppfatning av seg selv som tilhørende et urfolk er nesten ordrett stjålet fra essays av Fjordman, som har titusenvis av faste lesere. Viser ikke dette at Breivik er tilregnelig og har et verdensbilde som deles av svært mange? Feks dette essayet av Fjordman fra 2008: Creating a European Indigenous People’s Movement http://www.brusselsjournal.com/node/3153

Hei Sander. Svært mye av det Breivik sier og tenker er resonnementer som er hentet fra andre (og Fjordmans tekster er blant de mest sentrale). Jeg heller i retning av at han er tilregnelig (slik konklusjonen var i den andre rapporten fra de sakkyndige), men at hans holdninger er utbredt er ikke et argument som alene gjør han tilregnelig. Man er ikke nødvendigvis tilregnelig bare fordi man deler sine høyreekstreme og/eller islamofobe holdninger med relativt store subkulturer. Her trenger også analyse fra psykologer og psykiatere.

Psykologistudent: Er Breiviks synspunkter vanlige i det norske samfunn i dag?

Hei "psykologistudent". Deler av Breiviks synspunkter - særlig de som er knyttet til likestilling, innvandring, Islam og politiske mistillit - har klangbunn i det norske samfunnet. Men de aller fleste vil være svært uenig i hans fundamentale forakt for det demokratiske systemet og hans dehumanisering av sine politiske fiender (som politiske motstandere på venstresiden).

Arnt Iversen: Vi ser ofte forskjellen mellom Amerikansk "venstreside" og Europeisk (og kanskje spesielt Skandinavisk) venstreside. Er det lignende forskjeller mellom høyre-ekstreme organisasjoner på hver side av Atlanterhavet, eller er de like?

Hei Arnt Iversen. Det finnes både likheter og viktige forskjeller mellom høyreekstreme i USA og Europa. En forskjell er at religion ofte spiller en større rolle i USA sammenlignet med Europa. Dagens nyfacisme og nynazisme i Europa er ikke særlig influert av kristne religiøse symboler. Du kan lese mer om dette i en antologi med navn "Terror from Extreme Right", redigert av Bjørgo i 1995.

Beate: Er knights templar en realitet? Om Breivik ikke er en del av denne organisasjonen trenger det vel ikke bety at den ikke eksisterer?

Hei Beate. Omfattende etterforskning tyder på at Knights Templar ikke eksisterer, men kanskje det dukker opp ny informasjon i løpet av rettssaken. Selvfølgelig kan det hende at organisasjonen eksisterer uten at Breivik er medlem, men såvidt jeg har fått med meg har den aldri vært synlig på noen som helst måte. De fleste slike organisasjoner vil gjerne ha oppmerksomhet om sin sak, så hvis det finnes er det rart at vi ikke har hørt om den tidligere.

Roffen: Hvordan ser du på Breiviks teorier om islamisering og innvandring satt opp mot det man ofte leser i kommentarfeltene til tabloidavisene på nettet? For meg er ytringene mange av de samme (ser helt bort i fra meninger som forfekter voldsbruk nå). Det opplever jeg som svært ubehagelig.

Hei Roffen. Jeg tror du har helt rett. Det er mange berøringspunkter mellom Breiviks ideer og det man leser på ulike kommentarfelt. Nettet har synliggjort at det finnes noen personer som preges av mye hat og sinne ovenfor muslimer og/eller den politiske eliten (dvs. de dominerende politiske partiene). Jeg har ingen klare svar på hvordan vi skal håndtere dette, men det nok viktig at flere engasjerer seg i nettdebatter.

Lurer: Tror du at ABB kan ha 'rett', utfra historiske hendelser mellom kristendom og islam?? for jeg har lest og kommet til at: si Norge som var hednings land, så kom kristendommen som blei tvunget til å bli kristen eller død!! det er den norske historien, så da spør jeg bare? kan det skje igjen, siden historien har en tendens til og gjenta seg, denne gang med islam?? hva mener/tror du??

Hei "Lurer". Jeg er nok ikke så pessimistisk som deg. Historien skapes av mennesker og er det noen historien viser er det at det blir bedre. En forestilling om at Europa preges av en "siviliasjonskrig" har liten dekning i faktiske forhold. Snarere er en slik holdning med på å skape mer mistenksomhet og hat mellom grupper.

Jonathan från Sverige: Finns det inte en risk att rättens val att "censurera" Breiviks tal ger honom sympatisörer?

Hei Jonathan. Det er selvfølgelig en risiko for at personer som allerede har et konspiratorisk verdensbilde, skal få dette bekreftet. Men jeg tror ikke at denne avgjørelsen vil påvirke antall sympatisører - verken gi han flere eller færre. De som allerede er sympatisk innstilt vil holde fast på sine holdninger og vice versa.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.