Hopp til innhold

Oppryddingen i regjeringskvartalet blir dobbelt så dyr som antatt

Oppryddingen etter bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet har fram til nå kostet 1,45 milliarder kroner. I dag vil regjeringen øke bevilgningen ytterligere.

Krater i regjeringskvartalet

Oppryddingen og sikringen av regjeringskvartalet etter 22. juli blir dobbelt så dyr som regjeringen først antok.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Det koster over dobbelt så mye å rydde opp og sikre regjeringskvartalet etter terrorangrepet enn det regjeringen først antok.

I revidert nasjonalbudsjett for 2012 som legges fram i dag, vil regjeringen øke bevilgningen til oppryddingen med 770 millioner kroner.

Nødvendige utgifter

Rigmor Aasrud

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud sier at nye bevilgninger er nødvendig for å ivareta sikkerheten.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– De 770 millionene kommer i tillegg til en bevilgning på nesten 650 millioner som vi hadde før jul. Det er helt nødvendig for at vi skal kunne betale husleie, nødvendige sikkerhetstiltak og opprydding i regjeringskvartalet, sier Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Så langt har rydding og sikring i regjeringskvartalet kostet 1,45 milliarder kroner. Da kommer kostnader til rettssaken, helse og politi i tillegg.

De berørte departementene måtte leie nye lokaler, og de nye lokalene og regjeringskvartalet måtte sikres, og nye sikkerhetsvakter måtte ansettes.

– Da vi la fram statsbudsjettet i oktober hadde vi ingen oversikt over hvor omfattende sikringsarbeidet og restaureringsarbeidet var. Vi hadde heller ikke oversikt over at sikkerhetstiltakene i de nye lokalene som departementene skulle inn i, eller hvor høy husleien der var. Så det var et veldig, veldig usikkert anslag, sier Aasrud.

Går mye penger til sikkerhet

Det er planlagt omfattende sikring av de nye departementsbygningene og statsministerens nye kontorer. Regjeringen vil bevilge 335 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. De anslår at sikringsarbeidet totalt vil koste 400 millioner kroner.

– Og det er nødvendig for å ha et sikkerhetsnivå som er akseptabelt i de byggene som brukes til statsråder og andre i statsadministrasjon, sier Aasrud.

– Det er veldig mye penger, og det er veldig store ødeleggelser. Det er krevende å finne plass til det i budsjettene våre, men det er ikke det som er det største tapet med terroraksjonen, det er de som ble drept og skadet, sier hun.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.