Med sola på tanken

Veien mot framtidas hydrogensamfunn kan nå ha blitt merkbart kortere. Forskere fra MIT, The Massachusetts Institute of Technology, har funnet opp en mer effektiv måte å produsere hydrogen fra vann.

Solnedgang
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Når strøm leveres fra ”ustabile” kilder som sol, vind og bølger, dukker det alltid opp et behov for å lagre energi til de periodene da sola ikke skinner og vinden ikke blåser. Til nå har lite energieffektive metoder satt klare begrensninger på hvor viktige disse energikildene kan bli. Framtidsløsningen har gjerne vært hydrogen, en energibærer som man da kontinuerlig kan ”fylle på” en brenselcelle, et slags batteri som da gir deg strøm og som ikke blir utladet.

Solnedgang
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Sollyset representerer enorme energimengder. I løpet av en eneste time skinner det nok sollys på kloden til å dekke energibehovet til alle menneskene her på jorda i et helt år. Alt vi måtte trenge til forbruk, til forflytning og til produksjon.

En gass som må produseres

Hydrogen er imidlertid en gass som du ikke finner ”ren” her på jorda. Den er alltid sammen med noe annet og må produseres. Det kan gjøres ved elektrolyse av vann, H2O. (Hydro har gjort det i årevis). Det krever imidlertid store anlegg der såkalte sure eller basiske væsker blir gitt høyt trykk og høy temperatur. I tillegg kreves kostbart og ikke veldig lett tilgjengelig metall, såkalte katalysatorer, på elektrodene som skal lede strømmen gjennom vannet.

Daniel G. Nocera

Daniel G. Nocera, pofessor ved MIT

Foto: Donna Coveney/MIT

Inspirert av fotosyntesen som skjer i grønne planter har Daniel Nocera nå kommet fram til en effektiv elektrolysemetode som virker bra ved normale trykk og temperaturer. Hemmeligheten er blant annet elektroder av kobolt, et relativt billig og lett tilgjengelig metall.

Så, når utfordringene knyttet til hydrogenlagringen er løst, kan du kanskje, som professor Nocera, tenke deg at solcellepaneler på taket og en kjøleskapstor energiinnretning vil produserer all den energien huset ditt og bilen din trenger.

Lyd: Hør radioinnslaget om den nye elektrolyseteknikken

Om noen år kan det hende du har på deg klær produsert ved hjelp av bakterier, eller klær som reparerer seg selv. Det enorme klesforbruket vårt tyner jordas ressurser, og nå leter forskere etter alternative tekstiler.
Orienteringsevnen blir bl.a satt på prøve i dagens program, når deltakerne må spille krokett i blinde, med seg selv som ball! Vi møter også den blinde 18-åringen Dave Janischak, som orienterer ved hjelp av sin egen sonar, tungen! (2:6)
Norsk dokumentarserie. Folkeopplysningen ser på fenomenet matallergi og intoleranse. En million nordmenn oppgir at de har matallergi eller er intolerante, men hvorfor tåler vi ikke lenger melk og brød? Programleder Andreas Wahl blir kurert for egne brødtraumer hos en kinesiolog og sender kjernesunne Eva til allergitesting på alternativmarkedet. Sesong 2 (4:6)