Ođđa skuvlatáhpárat

Váhnemat ballet máhttoloktema dagahit ođđa buolvva oahppováillagiid, ja gáibidit skuvlla háhkat girjjiid juobe dárogielat mánáidege.

 

Samiske bøker
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kárášjoga váhnemat balle ahte Máhttolokten dagaha ođđa buolvva oahppováillagiid. Beannot jagi maŋŋel go skuvla-reforbma álggahuvvui, ii gávdno vel oktage oahppogirji sámi fágáplána eavttuid mielde. Dál gáibida Kárášjoga váhnenráđi bargolávdegoddi ahte skuvla oastá dohkalaš girjjiid, ain juo dárogielat mánáidege. - Sii eai hálit ahte mánát gealget šaddat táhpariin, lohká jođiheaddji Karin Johnsen.

  Mánát sáhttet oahppaváillagin šaddat

Karin Johnsen jođiha Kárášjoga váhnenráđi bargolávdegotti. Son ipmirda ahte váilevaš sámi oahpponeavvut lea vahágiin oahpahussii, muhto sávvá ahte skuvla dál vuoruhiivččii ruđa girjjiide mat leat dan našunála máhttolokteme hárrái - girjjiid mat leat heivehuvvon dárogielat mánáide.

Ii seamma čeahppi

Obbalohkkái leat Finmmárkku skuvllain heajos bohtosat našunála geahččalemiin ja Johnsen lohká váhnemiid vuohttit heajos dási Kárášjoga skuvllas. Son ballá ahte su mánnái ii šatta seammá čeahppi go eará skuvlamánát Norggas.

Kárášjoga vuođđoskuvlla rektor Arnulf Soleng ii loga ráđi oastit girjjiid buot luohkáide, vaikko dárogielat mánát leat unnitlogus go sámegielmánát.

 

Oanehaččat

  • Ođđa guollevuostáiválddahat

    Unjárgga gielda ja Norway Seafoods AS fitnodat leat boahtan ovtta oaivilii ođđa soahpamušain logi jahkái. Dáinná lágiin, sáhttet ođđa guollevuostáiválddahaga huksema plánát ollášuvvot. Plánejuvvon vistti šattášii sulli 250 kvadratmehtera stuoru, ja visttis galggášii leat buoret rusttegat. Dát galggášii leat huksejuvvogoahtan maŋemusat čakčamánu vuosttaš beaivvi. Dán čállá Unjárgga gielda neahttasiiddustet.

  • Sámeleavga ESC gilvvuide

    EBU hoavda, Jon Ola Sand duođašta NRK Sápmái ahte olbmot besset sámi leavgga váldit Eurovision Song Contest (ESC) gilvvuide Stockholmmas boahtte vahkus. Leavga lea dohkkehuvvon almmolaš leavga ja dát sáhttá maid movttidahttit Agnete Johnsena ja buot sámiid, dadjá Sand. Son muitala ahte ESC referánsajoavku šattai čoahkkinastit maŋŋel go bohte nu olu reakšuvnnat sámeleavgga ektui, ja doppe gávnnahedje ahte ložžejit njuolggadusaid veahá ja dohkkehit maid daid leavggaid mat leat dain guovlluin gos oasseváldit leat eret. Nu lea maid walisalaš leavga dohkkehuvvon, go juo okta gilvaleaddji lea Walesas eret, muitala vel Jon Ola Sand.

Laster Twitter-innhold