Ođđa skuvlatáhpárat

Váhnemat ballet máhttoloktema dagahit ođđa buolvva oahppováillagiid, ja gáibidit skuvlla háhkat girjjiid juobe dárogielat mánáidege.

 

Samiske bøker
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kárášjoga váhnemat balle ahte Máhttolokten dagaha ođđa buolvva oahppováillagiid. Beannot jagi maŋŋel go skuvla-reforbma álggahuvvui, ii gávdno vel oktage oahppogirji sámi fágáplána eavttuid mielde. Dál gáibida Kárášjoga váhnenráđi bargolávdegoddi ahte skuvla oastá dohkalaš girjjiid, ain juo dárogielat mánáidege. - Sii eai hálit ahte mánát gealget šaddat táhpariin, lohká jođiheaddji Karin Johnsen.

  Mánát sáhttet oahppaváillagin šaddat

Karin Johnsen jođiha Kárášjoga váhnenráđi bargolávdegotti. Son ipmirda ahte váilevaš sámi oahpponeavvut lea vahágiin oahpahussii, muhto sávvá ahte skuvla dál vuoruhiivččii ruđa girjjiide mat leat dan našunála máhttolokteme hárrái - girjjiid mat leat heivehuvvon dárogielat mánáide.

Ii seamma čeahppi

Obbalohkkái leat Finmmárkku skuvllain heajos bohtosat našunála geahččalemiin ja Johnsen lohká váhnemiid vuohttit heajos dási Kárášjoga skuvllas. Son ballá ahte su mánnái ii šatta seammá čeahppi go eará skuvlamánát Norggas.

Kárášjoga vuođđoskuvlla rektor Arnulf Soleng ii loga ráđi oastit girjjiid buot luohkáide, vaikko dárogielat mánát leat unnitlogus go sámegielmánát.

 

Oanehaččat

  • Báŋkoseastin unnán gánnáhahtti

    Váikko dábálaš seastin báŋkkus ii gánnát, de goitge eatnašat Norggas dahket justte fal dan. Ovcci logi ruvnnos maid seastit, mii doalvut dábálaš seastinkontui. Finans Norge fágahoavda Rolf Mæhle lohká reanttu leat nu vuollin vel dakkár kontoin mas galggašii leat alla reanttu, ahte seastin ii oba ge šat leat gánnáhahtti. Dán jagi cuoŋománu logut čájehit ahte norgalaččain leat 1.000 miljárdda ruvnnu seastinkontoin, muhto 135 miljárdda sestojuvvojit oasusfoanddain.

  • Buorre rievssatjahki

    Finnmárkkuopmodaga meahccehálddašeaddji Even Borthen Nilsen jáhkká dán jagi šaddat olu rievssahiid. Meahcis leat olu sáhpánat, ja nu borret riebanat ja eará borrit daid dan sadjái go rievssatčivggaid. Dattetge ii loga lihkká dadjat maidege sihkkarit ovdal go borgemánus lohket ja árvvoštallet man olu rievssahat leat. Dan čállá Altaposten.

På forsiden av NRK Sápmi nå