Ođđa skuvlatáhpárat

Váhnemat ballet máhttoloktema dagahit ođđa buolvva oahppováillagiid, ja gáibidit skuvlla háhkat girjjiid juobe dárogielat mánáidege.

 

Samiske bøker
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kárášjoga váhnemat balle ahte Máhttolokten dagaha ođđa buolvva oahppováillagiid. Beannot jagi maŋŋel go skuvla-reforbma álggahuvvui, ii gávdno vel oktage oahppogirji sámi fágáplána eavttuid mielde. Dál gáibida Kárášjoga váhnenráđi bargolávdegoddi ahte skuvla oastá dohkalaš girjjiid, ain juo dárogielat mánáidege. - Sii eai hálit ahte mánát gealget šaddat táhpariin, lohká jođiheaddji Karin Johnsen.

  Mánát sáhttet oahppaváillagin šaddat

Karin Johnsen jođiha Kárášjoga váhnenráđi bargolávdegotti. Son ipmirda ahte váilevaš sámi oahpponeavvut lea vahágiin oahpahussii, muhto sávvá ahte skuvla dál vuoruhiivččii ruđa girjjiide mat leat dan našunála máhttolokteme hárrái - girjjiid mat leat heivehuvvon dárogielat mánáide.

Ii seamma čeahppi

Obbalohkkái leat Finmmárkku skuvllain heajos bohtosat našunála geahččalemiin ja Johnsen lohká váhnemiid vuohttit heajos dási Kárášjoga skuvllas. Son ballá ahte su mánnái ii šatta seammá čeahppi go eará skuvlamánát Norggas.

Kárášjoga vuođđoskuvlla rektor Arnulf Soleng ii loga ráđi oastit girjjiid buot luohkáide, vaikko dárogielat mánát leat unnitlogus go sámegielmánát.

 

Oanehaččat

  • Presideantta arresterejuvvon

    Guatemala presideanta Otto Perez Molina, lea geassádan presideantan maŋŋel go áššáskuhttineiseváldi sáddii arresterengohččuma sutnje, korrupšuvnna dihte. Dát geavvá maŋŋel go našunálaparlameanta mearridii ikte váldit Pereza immunitehta. Perez navdojuvvo leat leamaš jođiheaddjin go lea leamaš korrupšuvdna Guatemala Duollodoaimmahagas. Perez lea leamaš presideanta 2012 rájes ja son hilgu dáid čuoččuhusaid.

På forsiden av NRK Sápmi nå