Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det er registrert 4.500 personer med hiv i Norge.

2008 var et rekordår, og i 2009 og i fjor ble det registrert en svak nedgang i antall registrerte tilfeller.

Hiv-tilfeller øker

Folkehelsa mener det skyldtes færre hiv-tilfeller blant nyankomne innvandrere.

Nye tall fra Hordaland viser at antall nye hiv-tilfeller nå er økende igjen, melder TV 2.

– Første halvår i år har vi registrert 34 nye hiv-tilfeller, mot totalt sett 30 i hele 2010. Dette er alarmerende og meget bekymringsfullt. Vi vet ikke hvor lenge disse personene har vært smittet og hvor mange de har smittet før de kom hit og ble testet, sier professor Birgitta Åsjø ved mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus.

– Skremmende utvikling

LLH-leder Bård Nylund er bekymret.

– Jeg synes utviklingen er veldig skremmende. De siste ti årene har det blitt smittet dobbelt så mange som det ble de første 20 årene, sier Nylund.

– For gruppen MSM, menn som har sex med menn, så er det en kjempealvorlig situasjon i Norge i dag. Hvis den fortsetter så vil dette utvikle seg til en epidemi i vår målgruppe og det ser vi med stor bekymring på.

Turid Jorunn Thune, overlege ved hudavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus, mener myndighetene bør satse mer på forebyggende arbeid.

Hun frykter at spredningen kan bli så ukontrollert at den også vil ramme heterofile.

– Da vil hiv-smitten spre seg raskt, sier Thune.